Dr. Melanya Stan

Contact

Adresa institutie – M.N.I.N.G.A.
Tel: (+4 021) 312.88.26 / tasta 6
E-mail: mstan[at]antipa.ro

Grupul sistematic studiat

Familia Staphylinidae (Ordinul Coleoptera) din fauna României.

 

 

 

 

 

Responsabilități

Director Adjunct – Secție Evidenţă, Conservare şi Restaurare Patrimoniu

Membru în societăți științifice

— Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor din 2009

Domenii de interes și competență profesională

— faunistica, taxonomia, zoogeografia reprezentanţilor Familiei Staphylinidae (activitate teren şi laborator)
— evaluarea biodiversităţii României – Ordinul Coleoptera (activitate teren şi laborator)
— evaluarea stării de conservare a habitatelor caracteristice speciilor de coleoptere de interes comunitar listate în Anexa II a Directivei Habitate (DH) 92/43/EEC/2003, a populaţiilor acestor specii, metode de monitorizare şi măsuri de conservare (activitate teren şi laborator)
— coordonarea activităţilor legate de colecţiile muzeale de ştiinţele naturii (evidenţă, clasare, conservare, restaurare, reorganizarea şi organizarea spaţiilor de depozitare)
— organizarea colecţiilor ştiinţifice de coleoptere

Lucrări

 • STAN, M., 2011 – “Contributions to the knowledge on staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) in some riparian ecosystems of south-eastern Romania” – Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”54 (2): 409-423.
 • STAN, M., KHOTKO, L., 2011 – Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Berezinsky Biosphere Reserve (Republic of Belarus). In: Protected areas of Belarus, 6: 212-230.
 • STAN, M., 2011 – New records of Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) in Romania. Brukenthal. Acta Musei, VI.3: 421-426.
 • STAN, M., 2010 – On the species of Ocypus Leach of the Carpathian Basin with special reference to the species of Romania (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Acta entomologica serbica 15 (2): 171-193.
 • STAN, M., 2009 The Collections of the ‘Grigore Antipa’ National Museum of Natural History. www.plural-magazine.com
 • STAN, M., 2009 – Taxonomical diversity of terrestrial coleopterans (Insecta: Coleoptera) collected from eight Danube islets (Călăraşi county). Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, Tom. XXV, 114-118.
 • STAN, M., 2009 – Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Mehedinţi Plateau Geological Park (Mehedinţi county, Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 52: 233-247.
 • STAN, M., 2008 – The rove beetle fauna (Coleoptera, Staphylinidae) of the Maramures county (Maramureş, România). Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 5, “The Maramureş Mountains Nature Park”, 129-142.
 • STAN, M., 2008 – New data on the rove betles fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from Bucureşti and its surroundings. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 51: 369-386.
 • STAN, M., 2007 – New records of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Romania. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 50: 211-219.
 • STAN, M., 2006 – Notă privind istoricul cercetării Familiei Staphylinidae (Ordinul Coleoptera) în România. Drobeta, XVI, Seria Ştiinţele Naturii, 112-119.
 • STAN, M., Svetlana Bacal, 2006 – Noi contribuţii la cunoaşterea stafilinidelor (Coleoptera: Staphylinidae) din Rezervaţia peisajistică Codrii Tigheciului (Republica Moldova). Oltenia. Studii si Comunicari Stiintele Naturii 22: 155-159.
 • STAN, M., 2006 – Stafilinide (Coleoptera: Staphylinidae) din câteva parcuri nationale ale României. Oltenia. Studii si Comunicari Stiintele Naturii, 22: 148-154.
 • STAN, M., 2006 – New reports of rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Piatra Craiului Mountains (Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49 195-202.
 • STAN, M., 2006 – Contributions to the knowledge of the rove beetle fauna (Coleoptera: Staphylinidae) of north-west of Dobrogea (Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49: 185-194.
 • STAN, M., 2006 – New contributions to the knowledge of the rove beetle fauna (Coleoptera: Staphylinidae) of Maramures (Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 49: 173-184.
 • STAN, M., 2006 – Contributions to the knowledge of the staphylinid fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from Piatra Craiului National Park. Research in Piatra Craiului Park vol. II.
 • STAN, M., Cornelia Chimisliu, 2005 – Rove beetles (Coleoptera: Staphjylinidae) from the collection of the Oltenia Museum. Entomologica romanica. Cluj-Napoca. Vol. 10: 93-97.
 • STAN, M., 2005 – Rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from the Danube floodplain area, Giurgiu sector (Romania). – Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 48: 87-101.
 • STAN, M., 2004 – Contributions to the faunistic and systematic knowledge of the species of genera Paederidus Mulsant & Rey, 1878 and Paederus Fabricius, 1775 from Romania (Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae)
 • STAN, M., 2004 – Staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) from Maramures. Maramures and Tibles Mountains (Romania). Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 46: 109-120.
 • STAN, M., 2004 – Checklist of staphylinids (Coleoptera: Staphylinidae) of Romania. Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 46: 83-108.
 • STAN, M., 2003 – Contributions to the knowledge of the staphylinid fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from southern Banat (Romania). Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 45: 193-203.
 • STAN, M., 2003 – Tachyporus dispar (Paykull, 1789) and Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852) (Coleoptera: Staphylinidae) two new mentions in the staphylinid fauna of Romania. Travaux du Museum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 45: 187-192.
 • STAN, M., 2003 – Preliminary data regarding the staphylinids of Piatra Craiului Mountains (Coleoptera: Staphylinidae). Research in Piatra Craiului National Park, 1: 240-242.
 • STAN, M., 2002 – Rove-beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Maramures (Romania). Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 44: 209-248.
 • STAN, M., 1998 – Noi contributii asupra faunei de stafilinide (Coleoptera) din Romania. Studii si Cercetari de Biologie, seria Biologie Animala, 50 (1): 3-10.
 • STAN, M., 1998 – Overview of the staphylinids from Romania (Coleoptera: Staphylinidae). Revue Roumaine de Biologie, serie de Biologie Animale, 43 (1-2): 15-19.
 • STERGHIU, C., COCIU, M., STAN, M., MAICAN, S., 1997 – Componenţa faunei de nevertebrate terestre din văile Râurilor Vâlsan şi Bratia. Ocrotirea naturii si a mediului inconjurator, 41 (1-2): 61-66.
 • STAN, M., 1996 – Contributii la cunoasterea faunei de Staphylinidae (Ord. Coleoptera) din Insula Mica a Brailei. Studii si Cercetari de Biologie, seria Biologie Animala, 48 (2): 89-94.
 • GEORGESCU, D., ENĂCHESCU F., NICOLAU S., ŞERBĂNESCU M., ZAHIU, M., 1995 – Aspecte citomorfologice ale osteosarcomului osteolitic la copil. Studii si Cercetari de Biologie, seria Biologie Animala, 47 (1): 15-21.

Coautor carte

‣ Victoria Tatole, Alexandru Iftime, Melanya Stan, Elena-Iulia Iorgu, Ionuţ Iorgu, Vasile Oţel, 2009 – Speciile de animale Natura 2000 din România. Bucuresti.

Proiecte de cercetare internaţionale

 • ‣ Modele de distribuţie ale speciilor de stafilinide (Coleoptera: Staphylinidae) din ecosisteme ripariene ale Europei de Est (direcţia sud-nord) – studiu de caz România şi Belarus. Proiect de colaborare bilaterală în cadrul Acordului între Academia Română şi Academia de Ştiinţe din Belarus, coordonator România, 2010-2011.
 • ‣ Conservarea şi managementul integrat al ostroavelor de pe Dunăre, Romania (LIFE 06 NAT/RO/000177) colaborator, 2007- 2008.
 • ‣ Protection of wetlands of Danube. A pilot project for Cama Dinu islets area, în cadrul Proiectului: RO 0103.03-02 Cross Border Co-operation Programme România (PHARE Programme), colaborator, 2004.

Proiecte de cercetare naţionale

 • ‣ Sistem integrat multimedia pentru accesul la tezaurul multicultural din zonele locuite de români, ca parte integrantă a culturii europene – eBIMuz (subcontract cu ICI-Institutul Naţional de Cercetare –Dezvoltare în Informatică) responsabil proiect, 2005-2008.
 • ‣ Fundamentarea ştiinţifică a unui model de implementare a legislaţiei Natura 2000 în România, luand ca studiu de caz speciile de animale listate în Directiva habitate 92/43/EEC (Anexa II) PNCDI II-PC, colaborator, 2008-2010.
 • ‣ Studiul privind impactul activitatii de extractie nisip si pietris asupra caracteristicilor sitului de importanta comunitara Lunca Buzaului si zona adiacenta (inclusiv asupra speciilor din Anexa IV a Directivei Habitate, colaborator, 2009-2010.
 • ‣ Completarea sistemului informatic pentru inventarierea siturilor naturale de interes comunitar – Natura 2000 cu siturile propuse pentru grupele de organisme: mamifere, reptile, amfibieni, peşti, nevertebrate listate în Directiva Habitate 92/43/EEC/2003 (Anexa II), colaborator, 2006.
 • ‣ Completarea fişelor Natura 2000 referitoare la 30 potenţiale situri de interes comunitar (SCI) cu informaţii despre specii nominalizate în anexa 2 a Directivei Habitate şi specii de interes conservativ nenominalizate în Directiva Habitate. (Coleoptera). colaborator, 2005-2006.
 • ‣ Agroecosisteme sub acţiunea factorilor antropogeni de risc şi stabilirea unor secvenţe de pilotare a acestora – PNCDI II-PC, colaborator, 2007-2010.
 • ‣ Natura 2000 şi Geoparcul Mehedinţi, colaborator, 2006-2008.
 • ‣ Studiu privind constituirea Parcului Naţional Masivul Ciucaş. Tema nr.50 R13/2005, ICAS Bucuresti, colaborator, 2005.
  Evaluarea dinamicii taxonomice a Masivului Piatra Craiului. colaborator, 2003-2005.
 • ‣ Studiu de fundamentare ştiinţifică privind declararea ariei protejate Parcul Naţional Făgăraş, colaborator, 2004.
 • ‣ Studiul biodiversităţii unor ecosisteme costiere marine şi terestre din sublitoralul românesc al Mării Negre, colaborator, 2003.
 • ‣ Managementul biodiversităţii Parcului Naţional Piatra Craiului (Beneficiar GEF şi MAPPM), colaborator, 2000-2001.
 • ‣ Studiu privind evolutia biocenozelor afectate de AHE Raul Mare (Retezat). (Beneficiar: ISPH S.A.), colaborator, 1997-1998.
 • ‣ Studiul impactului ecologic al AHE ale raului Olt, sectorul Cornetu-Slatina asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate (Beneficiar: ISPH S.A.), colaborator, 1997.
 • ‣ Caracterizarea ecosistemelor naturale acvatice şI terestre din Valea Azuga – Munţii Baiului în contextul realizării lacului de acumulare Azuga. (Beneficiar: AQUAPROIECT S.A.), colaborator, 1996.
 • ‣ Studiu de fundamentare privind restaurarea ecosistemului Valea Vâlsanului în scopul salvării endemitului Romanichthys valsanicola (asprete). (Beneficiar: AQUAPROIECT S.A.), colaborator, 1995.
 • ‣ Studiul impactului ecologic al amenajarii hidroenergetice Colibiţa asupra unor componente biocenotice ale ecosistemelor afectate. (Beneficiar: I.S.P.H.), colaborator, 1995.
 • ‣ Dinamica taxonomica a unitatilor zoogeografice ale Romaniei (Beneficiar: Academia Română; MCT ), colaborator, 1995 – 1998.
 • ‣ Cercetari taxonomice privind fauna Romaniei si conexiunile ei pe plan euroasiatic si mondial, (Beneficiar: Academia Română), colaborator, 1995-1998.

Comunicări ştiinţifice la congrese internaţionale de specialitate

 • ‣ the 27th International Meeting on Biology and Systematics of Staphylinidae – Dresda, 17-20 mai 2012 – On the species of Philonthus Stephens (Staphylinini, Philonthina) from the collection of Grigore Antipa Museum (Bucharest, Romania)
 • ‣ the 22nd International Meeting on Biology and Systematics of Staphylinidae – Staatliches Museum fur Naturkunde – Stuttgart, 17-20 mai 2007 – New data on the rove beetle fauna (Coleoptera: Staphylinidae) from Bucharest and adjacent areas.
 • ‣ the 20th International Meeting on Biology and Systematics – Museum für Naturkunde – Berlin, 5-8 mai 2005 – Rove beetles from the Danube floodplain Giurgiu sector (Romania).
 • ‣ the 19th International Meeting on Biology and Systematics of Staphylinidae – Muséum d’Histoire Naturelle – Geneva, 21-26 mai 2004 – The present state of the knowledge of the Romanian staphylinid fauna.