Autor de legi și convenții

  • 1895: Legea pescuitului cu regulamentul de punere în aplicare şi expunerea de motive;
  • 1895: Convenţiile pentru reglementarea pescuitului în Dunăre incheiate cu Rusia, Austro-Ungaria, Serbia şi cu Bulgaria;
  • 1927: Legea pentru punerea în valoare a terenurilor băltoase şi de inundaţii;
  • 1942: Legea pentru punerea în valoare a stufului şi papurii din Delta Dunării.