Funcții publice

  • 1893-1914: Director general, Pescăriile Statului
  • 1895: Administrator, Pescăriile Statului
  • 1893-1908: Director al colecţiilor zoologice, Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti
  • 1908-1944: Director, Muzeul Naţional de Istorie Naturală
  • 1919-1939: Secretar, Secţia de Ştiinţă din Academia Română
  • 1921-1923, 1935-1937:: Vicepreşedinte, Secţia de Ştiinţă din Academia Română
  • 1938-1941: Preşedinte, Secţia de Ştiinţă din Academia Română