Bibliografie selectivă

Zoologie:

 • Die Lucernariden der Beemer Expedition nach Ostspitybergen im Jahre 1889 (1891)
 • Ueber das Vorkommen von rudimentaeren «Principaltentakeln» bei Lucernaride (1891)
 • Eine neue Stauromeduse (Capria n. Sturdzii n.) (1892)
 • Clupeidele din partea vestică a Mării Negre şi de la Gurile Dunării (1905)
 • Die Stoere und ihre Wanderungen in den europaeischen der Donau und des Schwartzen Meeres (1905)
 • Fauna ihtiologică a României (1909) – monographic study, the most important scientific paper, awarded a prize by the Romanian Academy
 • La peche en eau douces et la pisciculture (1929)
 • Marea Neagră. Oceanografia, bionomia şi biologia generală (1940)

Muzeologie:

 • Muzeul de Istorie Naturală din Bucureşti (1918)
 • Die Organisationsprinzipien des Naturhistorische Museums in Bukarest. Ein Beitrag zur Museumskunde (1918)
 • Organizarea muzeelor în România (1923)
 • Principii şi metode pentru organizarea muzeelor de istorie naturală (1934)

Sociologie:

 • Problemele evoluţiei poporului român (1919)
 • Necesitatea institutelor de cercetări ştiinţifice pentru satisfacerea nevoilor actuale ale ţării (1940)

Lucrări interdisciplinare:

 • Lacul Razim. Starea actuală a pescăriilor din el şi mijloacele de îndreptare (1894)
 • Die Fischerei-Verhaeltnisse Rumaeniens (1898)
 • Exploatarea în regie a Pescăriilor Statului (1905)
 • Pentru punerea în valoare a terenurilor băltoase şi de inundaţie a Dunării şi a Pescăriilor aparţinând Statului (1906)
 • Raport privitor la îmbunătăţirea stării populaţiei noastre rurale (1907)
 • Regiunea inundabilă a Dunării. Starea ei actuală şi mijloacele de a o pune în valoare (1910) – drawings by Pamfil Polonic
 • Trei memorii cu privire la ameliorarea regiunii inundabile a Dunării (1913)
 • Câteva probleme ştiinţifice şi economice privind Delta Dunării (1914)
 • Pescăria şi pescuitul în România (1916)
 • Dunărea şi problemele ei ştiinţifice, economice şi politice (1921)
 • Die biologische Grundlagen und der Mechanismus der Fischproduktion in den Gewaessern der unteren Donau (1927)
 • Bazele biologice ale producţiei pescăreşti în regiunea de nord-est a Mării Negre (1931)
 • La biosociologie et la bioéconomie de la Mer Noire (1933)
 • L’organisation générale de la vie collective, des organismes et du mécanisme de la production dans la Biosphere (1935)
 • Les recherches hidrobiologiques et leur applications practiques en Roumanie (1937)
 • Valorificarea stufăriilor Deltei Dunării (1942)