Colecţia de Hymenoptere

Începuturile Colecţiei de Hymenoptere îşi au originea în achiziţia unui lot de insecte exotice şi palearctice de la firma „O. Staudinger & Bang – Haas din Dresda, la începutul sec. XX, pentru a se organiza prima colecţie de insecte din expoziţia publică a muzeului.

Colecţia de himenoptere a fost creată după al II-lea război mondial, la iniţiativa Dr. Victoria Iuga–Raica, având sprijinul Dr. Xenia Scobiola–Palade. În 1953 este achiziţionată o parte a colecţiei de himenoptere a medicului Eugen Worell (758 specii /8552 exemplare), cele mai multe colectate din Transilvania şi Dobrogea.

La acest material, care a reprezentat punctul de plecare pentru alcătuirea colecţiei, s-a adăugat material colectat şi determinat de către specialişti din muzeu dar şi de la alte instituţii din ţară şi străinătate.

Colecţia de himenoptere a Muzeului „Grigore Antipa” numără în prezent 92.200 exemplare şi este formată în principal din material colectat în România (aprox. 90.000 ex.), la care se adaugă cca 3.000 ex. provenite din diverse alte ţări.

Colecţia ştiinţifică de Hymenoptere aflată în depozit cuprinde o Colecţie de Hymenoptere – Fauna României (2319 specii/44 familii) cu exemplare colectate din multe zone ale ţării în care colectivul muzeului a desfăşurat activităţi de cercetare din 1948 şi până în prezent şi o Colecţie Faună străină cu specii care provin din Europa, Asia, Africa, America de Nord, obţinute prin schimb şi donaţii.

In îmbogăţirea şi organizarea acestei Colecţiei şi-au adus contribuţia şi specialiştii: Alin Constantinescu şi Ioana Matache.

În 2007, prof. Mathilda Lăcătuşu (fost profesor la Facultatea de Biologie Bucureşti) donează Muzeului Grigore Antipa 2.335 exemplare Braconidae reprezentând specii colectate personal din diferite zone geografice ale României precum şi din Africa (acestea fiind colectate de Dr. Constantin Pisică).

În 2009, Colecţia de Hymenoptere se îmbogăţeşte cu peste 5.500 de exemplare în urma donaţiei făcută de către Dr. Cornelia Ceianu, fiica inginerului silvic Igor Ceianu, cel care a colectat, determinat un număr impresionant de specii de insecte.