Bibliotecă

Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” a fost creată chiar de fondatoul instituţiei, doctorul Grigore Antipa.

Astăzi, biblioteca Muzeului adăposteşte peste 32.000 de cărţi şi în jur de 22.465 periodice din domeniul ştiinţelor naturale. Pe lângă publicaţiile de specialitate, biblioteca include şi cărţi care au aparţinut lui Grigore Antipa, prinţului Aristide Caradja, savantului Emil Racoviţă, marelui carcinolog Mihai Băcescu şi profesorului dr. doc. Aurelian Popescu-Gorj, precum şi minunatele desene stiintifice semnate de Pamfil Polonic.

Evoluţia bibliotecii Muzeului s-a realizat în mai multe etape. Nucleul său este constituit chiar din biblioteca personală a doctorului Grigore Antipa, iar, din 1908, acesta s-a dezvoltat continuu, dar mai ales în perioada în care marele savant a fost directorul acestei instituţii. Între 1959 şi 2002, biblioteca noastră a funcţionat ca filială a Bibliotecii Centrale Universitare. Aceasta a fost perioada marilor achiziţii şi schimburi. S-a îmbogăţit cu periodice şi cărţi, mai ales datorită schimburilor interbibliotecare realizate pe baza revistei Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa”, fondată în 1957.

Dar, din 2002 putem spune că biblioteca Muzeului a „reînviat”. Datorită unor bibliotecari entuziaşti, ea a fost reorganizată.

   

Astfel, în 2003 a fost organizat Cabinetul de Carte Veche, unde sunt păstrate 2.200 volume, tipărite între anii 1649 şi 1945. Publicaţiile periodice însumează 1.500 titluri, cele mai vechi fiind acelea publicate în prima jumătate a secolului al XIX-lea. În prezent, întregul fond de carte veche este complet inventariat.

CĂRȚI

 • JOHANNES JONSTOUS – “Historiae Naturalis. De Piscibus et Cetis”, datată 1649, locul publicării Francofurti ad Moenum, Editura: Impensa Matteus Merlani, format in folio, 228 pagini + 47 planşe.
 • BLEEKER, M. P. Atlas ichthyologique des Indes Orientales Néêrlandaises. Amsterdam: Frédéric Muller, éditeur, 1862.
 • BONAPARTE, Carlo L. Iconografia della Fauna Italica. Roma: dalla tipografia Salviucci, 1832-1841.
 • BUFFON, [Georges Louis Leclerc de]. Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Berlin: Bei Joachim Pauli, Buchhaendler, 1772.
 • ROSSIUS, Petrus. Fauna Etrusca. Liburni: Typis Thomae Masi & Sociorum, 1790.
 • SARS, G. O. An Account of the Crustacea of Norway. Christiania and Copenhagen: Alb. Cammermeyers Folag, 1895.
 • WYVILLE, Thomson C., Murray, John [red.]. Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873-76. Edinburgh: printed by Neill and Company, 1885.

PERIODICE:

 • „Bulletin de l’Academie Impériale des Sciences de St. Petersbourg” (1860-1911),
 • „Annales des Sciences Naturelles, sér. Zoologie” (Paris, 1854-1899),
 • „Archiv für Wissenschaftliche Kunde von Russland” (Berlin, 1841-1866),
 • „Archiv für Naturgeschichte” (Berlin, 1841-1894),
 • „Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique” (Bruxelles, 1882-1937),
 • „Jenaische zeitschrift für Naturwisseschaft” (Jena, 1874-1911),
 • „Mitteilungen aus dem Zoologischen Station zu Neappel” (1889-1913).

Îmbogăţirea bibliotecii continuă şi în prezent, având în vedere că revista Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle „Grigore Antipa” este expediată anual în 35 de ţări, la 164 de instituţii, iar în România, la 9 instituţii similare. La schimb, primim 203 periodice din domeniul ştiinţelor naturii, în fiecare an.