Tarife

Bilet întreg: 20 lei

Reduceri pentru:

 • ‣ Pensionari: 10 lei
 • ‣ Elevi, studenţi (cu legitimaţii valabile): 5 lei
 • ‣ Posesorii de carduri Euro 26, cu vârsta până în 30 de ani: 75% reducere (cu legitimaţii valabile) din prețul întreg
 • ‣ Studentii si tinerii posesorii de legitimatii ISIC si IYTC au 75% reducere si profesorii posesori de legitimatii ITIC au 50% reducere (cu legitimatii valabile)
 • ‣ Abonamente anuale pentru familii (părinți + copii)
  10 vizite în expoziția permanentă – 327 lei/an

Beneficiază de gratuitate:

 • ‣ copiii preşcolari
 • ‣ copiii în vârsta de până la 18 ani, pe perioada vacanţelor
 • ‣ elevii şi studenţii cetăţeni români din afara graniţelor ţării, bursieri ai statului român
 • ‣ angajaţii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional
 • ‣ angajaţii reţelei de muzee din România şi ai Institutului Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
 • ‣ posesorii cardurilor ICOM
 • ‣ posesorii de carduri Euro 26, având vârsta de până în 30 de ani, în ziua de 26 a fiecărei luni sau în ziua următoare, dacă data de 26 cade într-o zi când instituţia este închisă pentru public
 • ‣ studenţi ai Facultăţilor de Biologie, Medicină Umană şi Veterinară, Agronomie, Silvicultură, Arte Plastice şi Arhitectură, în baza legitimaţiei de student
 • ‣ delegaţiile oficiale precum şi alte delegaţii cu caracter cultural, în limita programului de funcţionare al Muzeului
 • ‣ membrii voluntari din “Cavalerii Ordinului Antipa”
 • ‣ membrii S.O.R.
 • ‣ pentru copiii în vârstă de până la 18 ani, care au nevoi speciale sau cu handicap, precum şi pentru persoana însoţitoare a copilului în vârstă de până la 18 ani cu handicap
 • ‣ pentru copiii în vârstă de până la 18 ani cărora li se aplică măsuri sociale de protecţie
 • ‣ pentru adulţii cu handicap grav sau accentuat, precum şi pentru persoana care îi însoţesc

Vizite ghidate:

Muzeul organizează ghidaje pentru grupuri de până la 20 de persoane. Programarea pentru ghidaje este obligatorie şi se face cu cel puţin șapte zile în avans.

 • ‣ Ghidaj limba română: 100 lei
 • ‣ Ghidaj limba engleză: 200 lei

Audioghid:

Muzeul vă oferă şi posibilitatea de a închiria un audioghid.
Tarif: 10 lei/persoană, disponibil în limbile: română, engleză, franceză şi germană.