Fotografieri şi filmări video

Filmarea/fotografierea cu scop comercial sau documentar a bunurilor care fac parte din patrimoniul naţional mobil, aflate în proprietatea publică a statului, poate fi executată numai cu acordul scris al titularului dreptului de administrare (respectiv Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”) pe bază de contract cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi aprobarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi cu respectarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Drepturi de reproducere ale imaginilor pieselor aflate în patrimoniul Muzeului: drepturile de reproducere vor fi aplicate numai pe baza cererii explicite din partea unor edituri, trusturi de pres, etc. în care să se precizeze datele publicaţiei (genul: volum, site, dimensiuni, tiraj, limba ediţiei, ediţie bilingvă, etc.).

‣ Taxă fotografiere interioară fără blitz (inclusiv telefon mobil): 10 lei / vizită;
‣ Taxă de fotografiere profesionişti: 1240 lei / oră;
‣ Taxă de filmare profesionişti: 2480 lei / oră.

Vezi lista de taxe pentru drepturi de autor în format PDF