EACEA Programul de învățare pe tot parcursul vieţii

Proiect Multilateral Grundtvig

DIAMOND – Muzee în dialog pentru o nouă democrație culturală este un proiect finanțat de Life Learning Programme (LLP), care a început în noiembrie 2012, cu scopul de a implementa, în cadrul muzeelor, activități pilot adresate adulților defavorizaţi social, folosind Information and Communication Technology (TIC); îşi propune măsurarea și evaluarea impactului TIC-ului asupra adulților defavorizaţi social, implicaţi în proiecte muzeale.

Proiectul este planificat și structurat pentru:

  • analiza activităților de educație muzeală adresate persoanelor marginalizate social şi cultural în scopul identificării de practici eficiente;
  • instruirea specialiştilor din muzeelor în utilizarea TIC, cu referire, în special, la Digital Storytelling (DS) ca metodă eficientă de antrenare și implicare a persoanelor marginalizate social şi cultural în activități muzeale;
  • încurajarea muzeelor pentru a dezvolta proiecte care vizează implicarea persoanelor marginalizate, folosind, de asemenea, TIC (și anume DS), ca un instrument de auto-exprimare și comunicare;
  • identificarea de instrumente și metodologii pentru a evalua impactul social al activităților muzeale;
  • promovarea rolului major al muzeelor în implicarea culturală a adulților și promovarea oportunităților de învățare și de incluziune socială pentru grupurile dezavantajate.

Cele cinci etape ale proiectului sunt:

1. Cercetarea referitoare la beneficiile individuale și sociale ale adulţilor marginalizaţi social şi cultural implicaţi în activităţi de educaţie muzeală;

2. Instruirea în DS se adresează specialiştilor din muzee și specialiştilor care activează în sectorul social şi care cooperează cu muzeele la dezvoltarea de activități adresate persoanelor marginalizate;

3. Planificarea în comun a activităţilor de educare în muzeu pentru adulţii ce provin din diferite medii sociale; activităţile vor fi concepute pentru a fi transferabile și relevante pentru fiecare participant în parte, context profesional personal (muzee și / sau sociale instituții / organizații). DS va fi unul dintre instrumentele folosite pentru a încuraja implicarea şi participarea adulților;

4. Diseminarea se va face prin intermediul diverselor canale de comunicare – conferințe, Internet (site-ul web și rețele sociale), pliante și prin înregistrare video care va conține o selecție a poveștilor realizate cu ajutorul DS și realizat de către muzeu / profesioniști sociale și persoanele care au participat la activități muzeale;

5. Valorificarea informaţiei prin intermediul unui ghid de bună practică editat în 4 limbi și un curs de formare Grundtvig care se adresează specialiştilor din muzeele partenere şi colaboratorilor din mediul social.

Mai multe informaţii, puteţi găsi accesând site-ul oficial al proiectului: aici

Primul rezultat al proiectului: DIAMOND – Dialoguing Museums for a New Cultural Democracy Background research May 2013

Partenerii din proiect sunt:

Italia – Eccom Centrul European pentru organizare şi management cultural (coordonator)
Italy – MEP Melting Pro Laboratoio per la Cultura
Italy – Museo civico di Zoologia di Roma
Romania – “Grigore Antipa” National Museum of Natural History of Bucharest
Romania – “Ion Borcea” Natural Sciences Museum Complex of Bacau
Spain – Museo de Ciencias Naturales de Valencia