Bibliotecă

Muzeul Național de Istorie Naturală “Grigore Antipa” adăpostește în câteva din sălile sale o mică și interesantă bibliotecă specializată care, în ciuda dimensiunilor sale, este extrem de dinamică și bogată în exemplare de mare valoare. Nucleul ei este reprezentat de biblioteca pe care fondatorul acestei instituții a creat-o și a dezvoltat-o, adunând carte cu carte. Grigore Antipa, încă din primii ani în care a devenit directorul muzeului și până la sfârșitul vieții sale, a căutat să adune cele mai importante titluri ale vremii sale. El s-a ocupat personal de organizarea ei, împreună cu soția sa, Alina Antipa, mai ales după ce actuala clădire care adăpostește muzeul a fost inaugurată (1908). În sertarele cu fișe ale bibliotecii, pastrăm cateva dintre cele pe care însuși Grigore Antipa și soția sa le-au completat.

Biblioteca s-a dezvoltat împreună cu muzeul, devenind în timp, o oglindă a activității de cercetare în domeniul general al biologiei și al zoologiei în special.

Între anii 1959 și 2002, a funcționat ca filială a Bibliotecii Centrale Universitare “Carol I” din București. Din 2002 biblioteca muzeului a fost desprinsă de Biblioteca Universitară, devenind independentă. Acest lucru a impus o reorganizare a fondului de carte și o reevaluare a acestuia. Dar, fie că a fost sub tutela Bibliotecii Universitare, ori independentă, biblioteca noastră a continuat să se îmbogățească prin mijloacele pe care oricare altă bibliotecă le are la îndemână: achiziții, donații și schimb interbibliotecar.

Un element extrem de important în îmbogățirea bibliotecii l-a avut apariția, în 1957, a revistei științifice a muzeului, „Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle ”. Datorită acestei reviste schimbul interbibliotecar s-a intensificat foarte mult, astfel încât numele revistei și al muzeului au ajuns să fie cunoscute pe toate continenetele, la sute de instituții din întreaga lume.

In momentul de față, revista noastră este trimisă în 33 de țări, la peste 120 de instituții similare instituției noastre: muzee, institute de cercetare, biblioteci ale academiilor științifice, biblioteci centrale etc. Făcând o analiză a schimbului nostru interbibliotecar internațional, am remarcat faptul că Germania, Italia, Statele Unite ale Americii, Japonia, Spania, Austria, Franța, Elveția, Belgia și Brazilia sunt țările cu cele mai numeroase instituții cu care avem încheiate parteneriate de schimb intebibliotecar. Datorită revistei noastre, un număr de 90 de titluri de periodice intră anual în biblioteca noastră, numai din țările citate, pentru că, în total, primim de la cele peste 120 de instituții un număr de 142 de periodice.

Aceasta este situația actuală pentru că, în mai bine de o sută de ani, în bibliotecă au intrat aproximativ 1835 titluri de periodice, cu aproximativ 30000 unități de carte, o parte dintre ele fiind publicate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea:

„Bulletin de l’Academie Impériale des Sciences de St. Petersbourg” (1860-1911),

„Annales des Sciences Naturelles, sér. Zoologie” (Paris, 1854-1899),

„Archiv für Wissenschaftliche Kunde von Russland” (Berlin, 1841-1866),

„Archiv für Naturgeschichte” (Berlin, 1841-1894),

Bulletin du Musée Royal d’Histoire Naturelle de Belgique” (Bruxelles, 1882-1937),

„Jenaische zeitschrift für Naturwisseschaft” (Jena, 1874-1911),

Mitteilungen aus dem Zoologischen Station zu Neappel” (1889-1913).

Nu putem neglija nici schimbul intern, cu instituțiile din România. Biblioteca Muzeului „Grigore Antipa” colaborează cu celelalte muzee de științele naturii din țară (Iași, Tulcea, Ploiești, Galați, Brăila, Mureș, Satu-Mare etc.), cu bibliotecile centrale universitare (Iași, Cluj), cu institute de cercetare (Tulcea, Constanța etc.), cu bibliotecile facultăților de profil. În timp, s-au adunat aproximativ 4500 de volume ale revistelor de specialitate românești.

Donațiile reprezință o altă modalitate de lărgire a patrimoniului de carte al muzeului. Anual, biblioteca primește publicații importante de la instituțiile a căror activitate este dedicată științelor naturii sau de la diferite persoane, biologi sau nu, care doresc să dăruiască muzeului nostru cărți de specialitate de mare valoare. De asemenea, donațiile sunt reprezentatre de colecțiile de carte ale unor personalități ale biologiei romînești care își donează biblioteca din timpul vieții sau ne este donată de către familiile acestora după ce aceștia au părăsit această lume. Cărțile lăsate moștenire de către seniorii zoologiei românești sunt o comoară pentru cei tineri, având în vedere că de cele mai multe ori informația științifică foarte veche nu prea este distribuită de noile surse tehnologizate.

Carțile și periodicele donate însumează aproximativ 7000 de unități bibliografice. Dintre donațiile mai importante putem numi: Petre Bănărescu (academician, ihtiolog de renume internațional) – 4908 de unități bibliografice, Mihai Băcescu (director al muzeului între anii 1964-1988, carcinolog de renume internațional) – 400 de unități bibliografice, Constantin Motaș (director al muzeului între anii 1945 – 1949) – 165 de unități bibliografice, Modest Guțu (carcinolog de renume internațional) – 376 de unități bibliografice și mulți alții.

Activitatea de achiziție de carte este un proces dinamic, deschis, depinzând în mare parte de activitatea de cercetare a muzeului. Publicațiile importante ale biologiei mondiale sunt achiziționate de biblioteca muzeului la cererea cercetătorilor din instituție sau în urma ofertelor primite de la editurile din străinătate sau din țară. Este necesar ca și biblioteca noastră să țină pasul cu ritmul alert de dezvoltare cu care ne-a obișnuit biologia ultimilor ani. De asemenea, biblioteca achiziționează cărți importante care au aparținut unor specialiști. De exemplu, numai de la academicianul Petre Bănărescu au fost achiziționate un număr de 1369 de volume.

O parte a fondului de carte este organizat în coleții speciale, care sunt de fapt tezaurul micii noastre biblioteci. Dintre aceste colecții trebuie să menționăm, în primul rând, Coleția „Grigore Antipa”, nucleul în jurul căruia s-a format actuala bibliotecă și care însumează 6983 de de unități bibliografice. Apoi, Colecția “Aristide Caradja”, cu 2500 de unități, prințul care ne-a lăsat, alături de cărțile sale și o importantă colecție științifică de fluturi din fauna mondială.

Din anul 2003 ne mândrim cu Colecția de Carte Veche, colecție apărută în urma activității de reorganizare a bibliotecii după desprinderea de Biblioteca Centrală Universitară. Această colecție curpinde un număr de aproximativ 2500 de volume tipărite între anii 1649 și 1945. Iată câteva dintre volumele care sunt păstrate cu grijă în rafturile noastre:

Johannes Jonstous – “Historiae Naturalis. De Piscibus et Cetis”, datată 1649, locul publicării Francofurti ad Moenum, Editura: Impensa Matteus Merlani, format in folio, 228 pagini + 47 planșe.

P. Bleeker – Atlas ichthyologique des Indes Orientales Néêrlandaises. Amsterdam: Frédéric Muller, éditeur, 1862

Carlo L. Bonaparte – Iconografia della Fauna Italica. Roma: dalla tipografia Salviucci, 1832-1841

Georges Louis Leclerc de Buffon – Naturgeschichte der vierfüssigen Thiere. Berlin: Bei Joachim Pauli, Buchhaendler, 1772

Petrus Rossius – Fauna Etrusca. Liburni: Typis Thomae Masi & Sociorum, 1790

G.O. Sars – An Account of the Crustacea of Norway. Christiania and Copenhagen: Alb. Cammermeyers Folag, 1895

Thomson C. Wyville, John Murray [red.] – Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger during the years 1873-76. Edinburgh: printed by Neill and Company, 1885

De-a lungul timpului, biblioteca muzeului a cunoscut numeroase transformări și reorganizări, dar acest fapt nu i-a diminuat adevărata valoare. Ea nu adăpostește numai cărți ci și emoția autorilor și cititorilor lor.

Având un caracter specializat, biblioteca este deschisă în principal cercetătorilor din domeniul științelor naturii și studenților de la facultățile de profil, dar nu numai. Începând cu anul 2017, Biblioteca Muzeului „Grigore Antipa” are amenajată și o nouă sală de lectură deschisă tuturor specialiștilor, care probabil, la rândul lor își vor materializa munca lor în cărți care vor ajunge și pe rafturile acestei biblioteci.