DNA-Bris

Consorțiu

In vederea realizarii scopului si obiectivelor propuse in cadrul proiectului a fost constituit un parteneriat format din:

  • Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa in calitate de Coordonator
  • Universitatea Babes- Bolyai Cluj Napoca Partener 1
  • Universitatea Ovidius Constanta Partener 2

MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA – COORDONATOR

Director de proiect. Dr. Dumitru MURARIU  email: dmurariu@antipa.ro

Responsabil de proiect: Dr. Oana Paula POPA  email: oppopa@antipa.ro

Responsabil economic: Elena CURSARU email: ileana@antipa.ro

 

Coordonatorul consortiului, institutie cu prestigiu in cercetarea taxonomica romanesca ce se numara printre participantii la programele internationale de DNA barcoding, Muzeul Grigore Antipa este membru in Corsortium for the Barcode of Life.

Muzeul National de Istorie Naturala Grigore Antipa este in masura sa furnizeze expertiza taxonomica traditionala dar si expertiza in domeniul tehnicilor de biologie moleculara aplicate in cercetarea taxonomica si filogenetica.

Din anul 2003 in cadrul muzeului a luat fiinta Sectie de Biologie Moleculara, cu un laborator dotat corespunzator si aflat in proces de acreditate pe cerintele standardului European de management al calitatii 17025/2005.

In ultimii ani MNINGA a fost implicata, fie ca si coordonator, fie ca partener in mai multe proiecte nationale si internationale, cu finantare extrabugetara:

-proiecte finantate de Comisia Europeana prin intermediul Programului de Mediu si Dezvoltare Durabila (EESD) -proiecte finantate de programele nationale CNCSIS, CEEX si PN II

-granturi finantate de Academia Romana

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI – PARTENER 1

Responsabil proiect: Prof. Dr. Octavian POPESCU

            In cadrul Centrului de Biologie Moleculara al Universitatii Babes-Bolyai activeaza un colectiv tanar, condus de Prof. dr. Octavian Popescu. Acest colectiv are preocupari in diverse domenii ce utilizeaza tehnici moleculare, de la caracterizarea biodiversitatii unor specii de nevertebrate si vertebrate la recombinarea unor procariote in vederea dezvoltarii unor noi biotehnologii, la cercetari in domeniul medical. Aceste preocupari si calitatea cercetarii efectuate in acest grup sunt reflectate de numeroasele proiecte castigate in competitiile nationale de finantare a cercetarii si a numeroaselor colaborari nationale si internationale stabilite.

Echipa UBB a acestui proiect reuneste cercetatori cu experienta, tineri cercetatori, doctoranzi si studenti dintre care mai mult de jumatate au lucrat in teme care au avut ca si scop estimarea/ caracterizarea biodiversitatii cu ajutorul markerilor moleculari.

UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA – PARTENER 2

Responsabil Proiect: Conf. Dr. Marius SKOLKA

Universitatea Ovidius Constanta are de asemenea o vasta experienta in studiul biodiversitatii speciilor marine si terestre precum si a speciilor invazive din fauna Romaniei.

Rezultatele studiilor asupra biodiversităţii marine s-au concretizat prin publicarea in revista Analele Universităţii Ovidiusseria Biologie  Ecologie a unor materiale cuprinzand inventarul speciilor de nevertebrate şi vertebrate menţionate in literatura de specialitate din Marea Neagră  lista include 5642 taxoni din care 3570 din zona costieră romanească.

Datorită numărului mult mai mare de taxoni ca şi a faptului că un număr insemnat de grupe taxonomice terestre nu a beneficiat de studii sistematice in Romania şi in Dobrogea, inventarierea biodiversităţii terestre este incă in derulare. Coroborarea datelor existente in literatura de specialitate a permis realizarea şi publicarea unor materiale cuprinzand o parte insemnată a speciilor de nevertebrate şi vertebrate citate de pe teritoriul Dobrogei  listele includ un număr de 3177 specii.

In ceea ce priveşte speciile imigrate recent in Marea Neagră, au fost semnalate pentru prima dată pentru fauna Romaniei sau a Dobrogei 12 specii de nevertebrate. De asemenea institutia este implicata in proiecte de cercetare cuprinse in PNII, care abordeaza metode de studiul al speciilor invazive si aici amintim grantul IDEI Sistem de monitorizare si detectare rapida a speciilor invazive.

CONTRIBUITORI

Dr. Dumitru MURARIU

Director de proiect

Dr. Oana Paula POPA

Responsabil de proiect

Elena CURSARU

Responsabil economic

Dr. Octavian POPESCU

Responsabil proiect

Conf. Dr. Marius SKOLKA

Responsabil Proiect