DNA-Bris

Rezultate estimate

Rezultatul final al acestui proiect va fi crearea unui model experimental prin care se vor putea monitoriza patrunderea si raspandirea speciilor invazive in fauna Romaniei. Acest model va reuni datele de faunistica si datele de biologie moleculara obtinute prin secventierea ADN.

Rezultate estimate:

 • Articole stiintifice/ comunicari la manifestari stiintifice nationale si internationale
 • Alcatuirea pe baza literaturii de specialitate a unui raport complex, la nivel national care sa cuprinda grupele taxonomice majore de specii invazive din fauna Romaniei
 • Cerearea unui portal web complex care sa reuneasca date de faunistica si de biologie moleculara

2009

Articole stiintifice

MARIUS SKOLKA, CRISTINA PREDA – Alien invasive species at the Romanian Black Sea coast – Present and perspectives, Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle Grigore Antipa, LIII, in press.

Comunicari la manifestari stiintifice internationale

 1. Skolka M., Preda C., 2009 Alien invasive species at the Romanian Black Sea Coast  Present and Perspectives, 16th International Conference on Aquatic Invasive Species, 19 – 23 April, Montreal, Quebec, Canada, Abstract volume, p. 177. http://www.icais.org/pdf/2009abstracts/Marius_Skolka.pdf
 2. Oana P. Popa, Dumitru Murariu, Beatrice S. Kelemen, Elena Iulia Iorgu, Luis O. Popa-Corbicula fluminea (Muller, 1774) – Invasive Species in Romanian Waters, 16th International Conference on Aquatic Invasive Species, 19 – 23 April, Montreal, Quebec, Canada, Abstract volume, p. 85.
 3. Preda C.,Skolka M., Cogălniceanu D. 2009 – Freshwater Alien Invertebrates in Romania (prezentare orală); Aquatic Biodiversity International Conference, 8 – 11 Octombrie, Sibiu, Romania.
 4. Skolka M., Preda C.,Cogălniceanu D., Memedemin D. 2009 Invasive species in Constantza Harbor, BIOLIEF World Conference on Biological Invasions and Ecosystems Functioning, Porto, Portugal, 27 – 30 Oct 2009. http://www.ciimar.up.pt/biolief/pdfs/FINAL_PROGRAM.pdf

Comunicari la manifestari stiintifice nationale

 1. Preda C., Memedemin D.,Skolka M. 2009 – Date preliminare privind asociaţia de organisme din foulingul Portului Constanţa cu referire la speciile invasive; prezentare la a XIX-a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, 27 – 28 Martie, Constanţa, Romania.
 2. Preda C.2009 – Aquatic invasive alien species in Dobroudja (prezentare la Workshopul internaţional 2009 – Anul European al creativităţii şi inovării: Dezvoltarea durabilă şi managementul integrat in zona costieră a Mării Negre – Solutions for a sustainable development and coastal erosion protection policy along western Black Sea Coast, organized in Constanta  National Protection Agency, Ovidius University, University Milwaukee  Wisconsin (USA), National Institute of Research and Development for Geology and GeoEcology, Black & Veatch, 25 Iulie, Constanţa, Romania
 3. Preda C., Skolka M.2009 – Prima semnalare a unei noi specii străine invazive in Constanţa  Metcalfa pruinosa (Homoptera: Fulgoroidea) (prezentare orală); Simpozionul Ştiinţific Mediul şi agricultura in regiunile aride, 3 – 4 Septembrie, Constanţa, Romania.
 4. Oana Paula POPA, Dumitru MURARIU, Elena Iulia IORGU, Ana-Maria KRAPAL, Ana- Maria PETRESCU, George NAZAREANU, Georgiana POPA, Luis Ovidiu POPA– DNA-barcoding applied in studying alien and/or invasive species in Romanian Fauna – DNA BRIS – Annual Zoological Congress of „Grigore Antipa” Museum, Book of Abstracts, pag. 120, 12-13 november 2009, Bucharest

2010

Articole stiintifice

ANA MARIA PETRESCU, ANA KRAPAL, OANA POPA, ELENA IORGU, LUIS POPA – Alien Decapoda species in Romanian fauna  a synthesis of data – Travaux Du Museum d`Histoire Naturelle Grigore Antipa, vol 53, sub tipar

Comunicari la manifestari stiintifice internationale

 1. A.M. Krapal, O.P. Popa, T. Trichkova, D. Kozuharov, A.M. Petrescu, E. Iorgu, Z. Hubenov & L.O. Popa, The genetic diversity of Dreissena bugensis in the lower Danube basin, 6th NEOBIOTA Conference – Copenhagen, Denmark, 14-17 September 2010, p. 202.
 2. A.M. Petrescu, O.P. Popa, E.I. Iorgu, A.M. Krapal, M. Skolka & L.O. Popa Alien Decapoda species in Romania: distribution and DNA barcoding, 6th NEOBIOTA Conference – Copenhagen, Denmark, 14-17 September 2010, p. 204.
 3. O.P. Popa, A.M. Krapal, E.I. Iorgu, A.M. Petrescu & L.O. Popa, Genetic variability of the Zebra mussel (Dreissena polymorpha) in Romania, 6th NEOBIOTA Conference – Copenhagen, Denmark, 14-17 September 2010, p. 205.
 4. Preda C., Skolka M., 2010 Alien invasive species established in fouling communities from Constantza harbora pilot study,39th CIESM Congress. Venice Lido, Italy May 10 – 14, 2010 http://www.ciesm.org/online/archives/abstracts/index.htm
 5. Preda C., Skolka M., Monitoring of Invasive Alien Species in Constanta Harbor, 17 International Conference of Aquatic Invasive Species.San Diego, California USA, August 29-September 2, 2010; http://www.icais.org/html/program.html.

Comunicari la manifestari stiintifice nationale

 1. Preda C., Skolka M.– Data on the ecology of Cameraria ohridella Deschka et Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae) in Constanţa county; Second Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum, 17 – 19 Nov. 2010, Book of abstracts, p 75.
 2. Preda C., Skolka M. Early stages of the invasion process of Metcalfa pruinosa Say, 1830(Homoptera: Fulgoroidea) along the Romanian coastal area; Second Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum, 17 – 19 Nov. 2010, Book of abstracts, p 74.
 3. Skolka M., Preda C.Recent data regarding the Asian Ladybug Harmonia axyridis Pallas, 1773 (Coleoptera – Coccinellidae) in Romania; Second Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum, 17 – 19 Nov. 2010 , Book of abstracts, p 73.
 4. Skolka M., Preda C., Muresan M., Memedemin D., Onciu T.M., Caraivan Gl.,2010 – Monitoring Of Invasive Species In Constanta Harbor Area, Ecoport 8 2nd Transnational Event, Bucharest, 21 – 22 oct 2010.
 5. Skolka M.,Biodiversity in the IIIrd Milenium/Biodiversitatea la inceputul mileniului III, Simpozionul omagial Biodiversitate – prezent şi perspective, Constanta, 7-8 iunie 2010, p 11.
 6. Skolka M., Stan M., Datcu Georgiana, Preda Cristina Biodiversity of undergrowth fauna in Manin Mountains National park, Biodiversitatea faunei epigee in Parcul National Muntii  Macinului, Simpozionul omagial Biodiversitate – prezent şi perspective, Constanta, 7-8 iunie 2010, p 48
 7. Preda Cristina, Skolka M., Memedemin D.,It is the benthal community in Constantza Harbor resistent at IAS establishments?/Este comunitatea bentala din Portul Constanta rezistenta la stabilirea de noi specii straine?, Simpozionul omagial Biodiversitate – prezent şi perspective, Constanta, 7-8 iunie 2010, p 73.
 8. Skolka M., Preda Cristina,Invasive species in Dobroudja/Specii invazive in Dobrogea, Simpozionul omagial Biodiversitate – prezent şi perspective, Constanta, 7-8 iunie 2010, p 76.
 9. Ana-Maria KRAPAL, Oana Paula POPA, Teodora TRICHKOVA, Dimitar KOZUHAROV, Ana-Maria PETRESCU, Elena Iulia IORGU, Zdravko HUBENOV, Luis Ovidiu POPA– Genetic diversity of Dreissena bugensis (Mollusca: Bivalvia) in Romania and Bulgaria as revealed by microsatellite analysis, Second Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum, 17 – 19 Nov. 2010, Book of abstracts, p 70
 10. Ana-Maria PETRESCU, Oana Paula POPA, Elena Iulia IORGU, Ana-Maria KRAPAL, Luis Ovidiu POPA –DNA-barcoding technique applied on some alien and native Romanian decapods, Second Annual Zoological Congress of Grigore Antipa Museum, 17 – 19 Nov. 2010, Book of abstracts, p 72

Alte rezultate intermediare :

– 500 de specimene colectate (in special bivalve si insecte) si peste 100 de probe prelevate ;

– Baza de date a colectiilor Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa (in extindere);

– Fise de specie standard care sa cuprinda informatii taxonomice, ecologice si fotografii speciilor respective

– Lista de specii invazive colectate impreuna cu elemente de biologie si ecologie specifice

– Teze de doctorat sustinute: Marian Tudor, Elena Iulia Pisica (cas. Iorgu)

CONTRIBUITORI

Dr. Dumitru MURARIU

Director de proiect

Dr. Oana Paula POPA

Responsabil de proiect

Elena CURSARU

Responsabil economic

Dr. Octavian POPESCU

Responsabil proiect

Conf. Dr. Marius SKOLKA

Responsabil Proiect