Limnocardiidele

Obiective

Obiective

Etapa 1 – anul 2007. Obiectivul prevazut a fost indeplinit in totalitate.

Obiectivul 1. Investigarea comunitatilor de Limnocardiidae din complexul lagunar Razelm-Sinoe

1.1. Identificarea pe baza literaturii de specialitate a punctelor de colectare si prelevarea probelor

1.2. Determinarea taxonomica a probelor biologice

1.3. Analiza factorilor ecologici si fizico-chimici din complexul Razelm Sinoe

1.4. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si completarea portalului www.cercetatori-romani.ro

Etapa 2 – anul 2008. Obiectivele prevazute au fost indeplinite in totalitate.

Obiectivul 2 . Distributia actuala a specilor de Limnocardiidae in lacul Brates si complexul de balti Crapina- Jijila

2.1. Identificarea pe baza literaturii de specialitate a punctelor de colectare si prelevarea probelor biologice

2.2. Determinarea taxonomica probelor biologice

2.3. Analiza factorilor ecologici si fizico-chimici din lacul Brates si baltile Crapina-Jijila

2.4. Analiza datelor de faunistica obtinute

2.5. Formularea unor concluzii despre ecologia speciilor de Limnocardiidae

Obiectivul 3. Constituirea unei colectii de material genetic provenit de la speciile de Limnocardiidae din fauna Romaniei

3.1. Elaborarea unor protocoale de extractie AND

3.2. Extractie AND de la speciile de Bivalve colectate

3.3. Completarea unei baze de date cu colectia constituita

3.4. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si actualizarea datelor din portalul www.cercetatori- romani.ro

3.5. Participarea la sesiuni de comunicari nationale / internationale si redactare lucrari stiintifice

Etapa 3 – anul 2009. Obiectivele prevazute a fost indeplinite in totalitate.

Obiectivul 4. Identificarea statutului taxonomic al speciilor de Limnocardiidae semnalate in fauna Romaniei

4.1.Secvenţierea şi analiza genei CO1 (Citochrome oxidase 1) de la nivelul ADN mitocondrial sau a markerului nuclear ITS 2 la speciile de Limnocardiidae

4.2. Publicarea secventelor obtinute in baza de date publica NCBI

4.3. Analiza filogenetica a familiei Limnocardiidae

4.4. Participarea la o sesiune de comunicari internationala si redactare unei lucrari stiintifice

Etapa 4 – anul 2010

Obiectivul 5. Determinarea structurii genetice a populatiilor de limnocardiidae existente in fauna Romaniei

5.1. Analiza variatiei ADN microsatelit la populatiile analizate

5.2. Secventierea si analiza genei pt 16S din ARNr

5.3. Publicarea secventelor obtinute in baza de date publica NCBI

5.4. Raportarea finala a rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si actualizarea datelor din portalul www.cercetatori-romani.ro

5.5. Participarea la sesiuni de comunicari nationale / internationale si redactare lucrari stiintifice

Galerie imagini

CONTRIBUITORI

DR. Dumitru MURARIU

Project Manager

DR. Luis Ovidiu POPA

Team Member

DR. Oana Paula POPA

Team Member

DR. Beatrice KELEMEN

Team Member

DR. Elena Iulia IORGU

Team Member