Phthiraptera revision

Acasă

Titlul proiectului: Revizia taxonomică a genurilor Penenirmus şi Philopterus (Phthiraptera: Philopteridae) parazite pe reprezentanţii familiei Sylviidae (Aves: Passeriformes)

Cod proiect: PD-284

Tipul proiectului: PNCDI II – RU – PD

Competiţia: 2010

Contract: 121/28.07.2010

Autoritate contractantă şi finanţatoare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Invăţămantului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare (UEFISCSU)

Instituţie contractoare: Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

Durata contractului: 24 luni (28 iulie 2010 – 27 iulie 2012) 

Buget total proiect: 301.611 lei

Scopul proiectului:
     Scopul acestui proiect este acela de a clarifica statutul taxonomic al speciilor din cadrul genurilor Penenirmus şi Philopterus (Phthiraptera: Philopteridae) care sunt parazite pe reprezentanţii familiei Sylviidae (Aves: Passeriformes). Validarea sau invalidarea speciilor care fac obiectul cercetărilor propuse se va face atat pe baza analizei detaliate a caracterelor morfologice şi stabilirea acelora cu valoare taxonomică semnificativă, cat şi pe baza evaluării diferenţelor genetice dintre aceste specii prin secvenţierea de ADN mitocondrial reprezentat de o porţiune din gena pentru citocrom oxidaza I (COI). In final vor fi realizate descrieri monografice şi o cheie de determinare pentru speciile fiecăruia dintre cele două genuri.

Rezumatul proiectului:
     Taxonomia păduchilor (Insecta: Phthiraptera) este adesea influenţată puternic de taxonomia gazdelor. Acest lucru se datorează faptului că păduchii sunt paraziţi permanenţi, iar această asociere stransă dintre ei şi gazdele lor a condus de cele mai multe ori, de-a lungul istoriei lor filogenetice, la cospeciaţie si coevoluţie gazdă-parazit. Astfel, de-a lungul timpului, multi specialişti au considerat că taxonomia gazdelor poate fi folosită pentru a delimita speciile de paraziţi, ignorand de cele mai multe ori importanţa caracterelor morfologice proprii in delimitarea acestor specii. Această abordare a fost exagerată şi greşită, ducand la multe erori in taxonomia acestui grup de ectoparaziţi. Aceste erori au avut ca prim efect numărul mare de sinonimii existente, fiind necesare in prezent realizarea unor revizii taxonomice amănunţite a majorităţii genurilor, dar mai ales a celor politipice şi cu o largă răspandire in randul gazdelor. La aceste genuri, datorită numărului mare de specii pe care le cuprind şi a răspandirii lor pe reprezentanţii a mai multor familii de gazde, se obişnuieşte a se face revizia etapizat, mai intai pe grupe de gazde (la diferite ranguri taxonomice, in funcţie de situaţie) şi in final pentru tot genul. Acest proiect se concentrează asupra genurilor Penenirmus şi Philopterus (Phthiraptera: Philopteridae) parazite pe reprezentanţii familiei Sylviidae (Aves: Passeriformes). Genul Penenirmus cuprinde 52 de specii valide, dintre care 7 parazitează păsări din familia Sylviidae, iar genul Philopterus cuprinde 173 de specii valide, dintre care tot 7 parazitează păsări din aceeaşi familie. Proiectul are ca obiective: redescrierea morfologică completă a speciilor deja cunoscute; descrierea unor specii noi pe baza unui material colectat recent; stabilirea pe baza caracterelor morfologice a statutului taxonomic al tuturor speciilor cercetate; evaluarea diferenţelor genetice a acestor specii prin secvenţierea de ADN mitocondrial (gena pentru COI).

Galerie imagini

CONTRIBUITORI

Dr. Costică Adam

Director de proiect