Racul de ponoare

Obiective

RACUL DE PONOARE (AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM), SITUATIA ACTUALA IN ROMANIA: DISTRIBUTIE, FILOGENIE SI EVALUAREA POPULATIILOR.

Anul 2009

Obiectiv 1. Stabilirea arealului, caracteristicilor populatiilor si habitatului din zona Muntilor Tarcu, Semenic, Mehedinti, Cernei.

Activitati.

1.1. Editarea hartilor de teren 1:100.000 plasand pe acestea localitatile unde literatura citeaza ca prezenta specia A. torrentium si elaborarea traseelor de lucru in teren.

1.2. Capturarea si identificarea in teren a tuturor speciilor de raci, toate exemplarele de A. torrentium vor fi sexate, efectuate masuratorile biometrice standard, fotografii si colectate probe pentru analizele moleculare a ADN-ului.

1.3. Investigatii referitoare la parametrii biotici si abiotici standard.

1.4. Colectarea de probe de nevertebrate bentonice pentru analiza indicelui biotic al apei, la fiecare localitate investigata.

Obiectiv 2. Prelucrari de material biologic in laborator si utilizarea datelor obtinute.

Activitati:

2.1. Procesarea si editarea hartilor de raspandire a speciei, pentru arealele studiate

2.2. Realizarea de masuratori biometrice pentru specimenele aflate in colectia Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa

2.3.Identificarea specimenelor implicate in stabilirea indicelui EPT si EPT/C si calcularea acestuia pentru habitatele investigate in anul 2009, partea I

2.4.Investigatii genetice asupra materialului colectat in anul 2009 si interpretarea rezultatelor: COI, ADN microsatelit .

2.5. Participarea la sesiuni de comunicari nationale sau internationale cu specific in taxonomie si/sau ecologie acvatica

2.6.Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si completarea portalului www.cercetatori-romani.ro

Anul 2010

Obiectiv 1. Prelucrari de material biologic in laborator si utilizarea datelor obtinut (continuare)

Activitati:

1.1. Investigatii genetice asupra materialului colectat in anul 2009 si interpretarea rezultatelor: COI, ADN microsatelit, partea II.

1.2 Identificarea specimenelor implicate in stabilirea indicelui EPT si EPT/C si calcularea acestuia, pentru habitatele investigate in 2009, partea II.

1.3. Participarea la sesiuni de comunicari nationale sau internationale cu specific in taxonomie si/sau ecologie acvatica.

1.4. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si completarea portalului www.cercetatori-romani.ro

Obiectiv 2. Stabilirea arealului, caracteristicilor populatiilor si habitatului din zonele Muntilor Apuseni, Muntilor Maramuresului si nordul Podisului Transilvaniei, Muntii Banatului si Carpatii Meridionali

Activitati:

2.1.Capturarea si identificarea in teren a speciilor de decapode, iar toate exemplarele de A. torrentium vor fi sexate, efectuate masuratorile biometrice standard, fotografii si colectate probe pentru analizele moleculare a ADN-ului.

2.2.Investigatii referitoare la parametrii biotici si abiotici standard, conform Fisei de teren.

2.3.Colectarea de probe de nevertebrate bentonice pentru analiza indicelui biotic al apei, la fiecare localitate investigata.

Obiectiv 3. Prelucrari de material biologic in laborator si utilizarea datelor obtinute

Activitati:

3.1 Procesarea si editarea hartilor de raspandire a speciei, pentru arealele studiate

3.2.. Identificarea specimenelor implicate in stabilirea indicelui EPT si EPT/C si calcularea acestuia pentru habitatele investigate, partea I.

3.3. Investigatii genetice asupra materialului colectat in anul 2010 partea I si interpretarea rezultatelor: COI, ADN microsatelit .

3.4. Participarea la sesiuni de comunicari nationale, redactarea si publicarea unor lucrari stiintifice cu privire la raspandirea si ecologia speciei in unitatile geografice studiate.

3.5. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si completarea portalului www.cercetatori-romani.ro

Anul 2011

Obiectiv1. Stabilirea arealului, caracteristicilor populatiilor si habitatului din zona Carpatilor Orientali si din nordul Dobrogei.

Activitati:

1.1.Capturarea si identificarea in teren a speciilor de decapode, iar toate exemplarele de A. torrentium vor fi sexate, efectuate masuratorile biometrice standard, fotografii si colectate probe pentru analizele moleculare a ADN-ului.

1.2. Investigatii referitoare la parametrii biotici si abiotici standard, conform Fisei de teren

1.3.Colectarea de probe de nevertebrate bentonice pentru analiza indicelui biotic al apei, la fiecare localitate investigata.

1.4. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta si completarea portalului www.cercetatori-romani.ro

Obiectiv 2. Prelucrari de material biologic in laborator, procesarea si prelucrarea datelor.

Activitati:

1.1. Identificarea specimenelor implicate in stabilirea indicelui EPT si EPT/C si calcularea acestuia pentru habitatele investigate in anul 2010 si 2011.

1.2. Investigatii genetice asupra materialului colectat in anul 2010 si 2011, interpretarea rezultatelor:COI, ADN, microsatelit .

1.3. Procesarea si editarea hartilor de raspandire a speciei, corelarea si interpretarea statistica a datelor la nivel national in vederea redactarii de articole stiintifice

1.4. Indexarea datelor despre distributia speciei in baza de date on-line www.mybiosis.org.

1.5. Participarea la sesiuni de comunicari nationale si internationale cu specific de taxonomie, ecologie, publicarea de lucrari stiintifice cu privire la raspandirea si ecologia speciei in unitatile geografice studiate.

Galerie imagini

CONTRIBUITORI

Iorgu PETRESCU

Director de proiect

Luis-Ovidiu POPA

Membru echipa

Milca PETROVICI

Membru echipa

Oana-Paula POPA

Membru echipa

Elena Iulia PISICA

Membru echipa

Lucian PARVULESCU

Membru echipa