SCIGEN

Descriere

Proiectul isi propune elaborarea unei metodologii (protocol) bazate pe tehnici de genetica moleculara pentru estimarea unor parametri populationali (marimea si dinamica efectivului, diversitatea genetica, gradul de fragmentare) absolut necesari in managementul conservativ al unor specii de animale Natura 2000. Metodologia elaborata va fi utilizabila in doua situatii distincte: (i) laborarea pe baze stiintifice, obiective, a planurilor de management pentru situri Natura 2000 existente; (ii) Identificarea si fundamentarea stiintifica de noi arii protejate.
 
Pentru acest studiu am ales trei specii fanion din fauna Romaniei, care se regasesc pe Anexa II a Directivei Habitate, fiind astfel strict protejate in Romania: Pholidoptera transsylvanica, Lucanus cervus si Bombina variegata. Deasemenea, am luat in considerare modul in care fragmentarea habitatului poate afecta populatiile speciei, tinand cont de caracteristicile biologice ale fiecarei specii.
 
Derularea proiectului va contribui la elucidarea unei probleme „fierbinti” in conservarea biologica actuala: Care este valoarea raportului NE/N (dimensiune efectiva a populatiei / dimensiune a populatiei adulte) pentru diferite specii in diferite habitate? Pentru speciile alese ca model in cadrul acestui proiect nu exista studii pentru estimarea valorilor NE/
N, astfel ca cercetarile propuse vor acoperi acest gol in cunoastere. Deasemenea, se vor realiza pentru prima data in Romania studii privind diversitatea genetica si stabilirea gradului de fragmentare la speciile Lucanus cervus, Pholidoptera transsylvanica, In cazul speciei Bombina variegata, vom estima pentru prima data dimensiunea efectiva a unor populatii din arii protejate.