Alte ordine de insecte

Muzeul deține numeroase colecții din rândul ordinelor mai puțin cunoscute ale clasei Insecta. Între acestea se numără o importantă colecție de trichoptere – adulți, exemplarele fiind colectate din diverse râuri ale României. Astfel, Colecția științifică dr. Lazăr Botoșăneanu numără 14.314 exemplare, Colecția științifică dr. Constantin Ciubuc are 178.000 exemplare, ultima fiind o achiziție a muzeului în anul 2016. Ambele colecții se păstrează conservate umed. Pe lângă acestea mai există o mică colecție cu cca. 300 de exemplare conservate uscat, organizată ştiinţific de către prof. Adriana Murgoci.

Exemplare din colecția de trichoptere a Muzeului. Foto: George Năzăreanu.

Colecția de odonate (libelule) este grupată în două categorii: Colecţia de odonate exotice şi Colecţia de odonate din fauna României. Cea exotică este alcătuită din 150 de specii de odonate din diverse zone ale lumii, obținute prin schimburi de către Dr. Aurelian Popescu-Gorj. Cele mai multe exemplare provin din Japonia si reprezintă o frumoasă caracterizare a faunei de odonate din insule, unde aceste specii sunt foarte iubite. Dintrea aceste exemplare deosebite remarcăm: Gynacantha japonica Bartenev, 1909, Trigomphus ogumai (Asahina, 1949), Calopteryx japonica Selys, 1869.

Colecţia științifică de Siphonaptere (purici) orgnizată de dr. Maria Suciu este donată în 1995 de soţul acesteia. O parte a colecției este reprezentată de preparate microscopice (1740) cu 1999 exemplare, iar altă parte e conservată în alcool cuprinzând 2074 exemplare, și ambele însumează 87 de specii și subspecii. Întreg materialul a fost însoțit de registrul de evidență scris de mână de dr. Maria Suciu cu date importante despre specii, care se păstrează la colecție. Colecţia a fost organizată în perioada realizării tezei de doctorat „Contribuţiuni la studiul sistematic, ecologic şi zoologic al sifonapterelor din Romania”. Colecţia este valoroasă prin diversitatea speciilor cât şi prin faptul că acest ordin de insecte nu era reprezentat în colecţiile muzeului.

Preparate microscopice din Colecția științifică Ord. Thysanoptera. Foto: Ionuț Iorgu.

Colecţia științifică de Thysanoptere – preparate lamă-lamelă, constituită de către Acad. W. K. Knechtel şi transmisă cu titlu de gratuitate de către Institutul de Biologie Bucureşti (2010), a fost revizuită de dr. Liliana Vasiliu-Oromulu înainte de preluare. 177 din cele 3.275 exemplare sunt exemplare tip, cu o valoare ştiinţifică deosebită. Este o colecție etalon pentru fauna de Thysanoptere, subordinele Terebrantia (familiile Aeolothripidae, Fauriellidae, Thripidae – 128 specii) și Tubulifera (Familia Phlaeothripidae – 66 specii) pentru România.