Colecțiile de Lepidoptere

Muzeul deţine cea mai mare şi mai valoroasă Colecţie de lepidoptere (fluturi şi molii) din România, cu peste 359.000 de exemplare, din cca. 20.000 de specii.

Aspect din colecția prințului Aristide Caradja. Foto: George Năzăreanu.

Multe dintre colecţiile de fluturi valoroase aflate în patrimoniul ştiinţific al muzeului au fost realizate de entomologi consacraţi:

– Colecţia ştiinţifică Fleck-Montandon-Salay este alcătuită din exemplare colectate din România şi Africa de Sud, achiziţionate de la Eduard Fleck şi din exemplare colectate din România de către Arnold Lucien Montandon. La acestea s-au adăugat loturi de exemplare achiziţionate de Franz Salay sau colectate de acesta într-o serie de localităţi de pe teritoriul României, precum şi colecţia personală a lui Salay, donată muzeului în anul 1934. În total această colecţie cuprinde cca. 23.500 exemplare.

– Colecţia ştiinţifică Aristide Caradja este un adevărat tezaur ştiinţific şi muzeologic, cu cca. 75.000 exemplare colectate din Europa Centrală şi de Sud, Orientul Mijlociu, Siberia Orientală, centrul şi sudul Chinei, nord-vestul Africii, America Centrală şi de Sud, India, Malaezia şi Australia. Dintre acestea, 3.377 sunt exemplare-tip, care au stat la baza descrierii unor specii noi şi au o valoare ştiinţifică, istorică şi memorială deosebită.

Nymphalide din Regiunea Neotropicală – Colecția Aristide Caradja. Foto: Ionuț Iorgu.

– Colecţia ştiinţifică Adriano Ostrogovitch a fost achiziţionată în 1947 și cuprinde 29.377 exemplare, dintre care 960 rarităţi şi 32 de exemplare-tip. Fluturii au fost colectaţi din cele mai diverse zone ale României, dar şi din nord-estul Bulgariei. Unele exemplare din colecţie au fost studiate de renumiţi lepidopterologi de la Viena, Budapesta, Paris, Praga, dar şi din România: Aristide Caradja, Daniel Czekelius, Laszlo Dioszeghi etc.

– Colecţia ştiinţifică Aurelian Popescu-Gorj cuprinde 15.471 exemplare colectate din ţară, din Brazilia (1967, 1981), precum şi loturi obţinute prin schimburi cu specialişti din diverse părţi ale lumii.

Detaliu din colecția de fluturi A. Popescu-Gorj. Foto: George Năzăreanu.

– Colecţia ştiinţifică Ion Lăzărescu este alcătuită din 5.790 exemplare, colectate din Banat şi Transilvania, achiziţionată în 1979 de către Muzeul Grigore Antipa.

– Colecţia ştiinţifică Ludovic Beregszászy cu 9.318 exemplare colectate din România și din Libia. A fost achiziţionată în anul 1983 de către muzeu.

Un pasionat şi devotat specialist lepidopterolog a fost dr. Ion Drăghia care a colectat şi valorificat prin publicaţii o serie de specii din fauna României.

În anii ‘80, colecţia muzeului s-a îmbogăţit cu o importantă donaţie de fluturi africani capturaţi în Guineea Ecuatorială de profesorii Vasile Hogaş, Liviu Macea şi A. Bârseti şi cu un important lot de lepidoptere exotice achiziţionat de la farmacistul sighişorean Wilhelm Weber. Tot în această perioadă, în colecţiile muzeului au început fie încorporate loturile de lepidoptere nord-americane donate de dr. Valeriu Albu.

După 1989 colecţiile de fluturi se dezvoltă pe baza colectărilor efectuate în diverse zone ale ţării: Câmpia Româna, sudul Banatului, Munţii Piatra Craiului, Maramureş, Dobrogea, Munţii Făgăraş ca urmare a implicării specialiştilor muzeului în proiecte bugetare şi extrabugetare având ca temă structura taxonomică a zonelor menţionate.

În ultimii trei ani au fost puse bazele a încă trei colecţii: Colecţia ştiinţifică Fluturi de zi – Fauna României (4.360 exemplare), Colecţia ştiinţifică Fluturi de noapte – Fauna României (peste 33.000 exemplare) şi Colecţia Lepidoptere – Fauna străină (29.557 exemplare).

În 2011 a fost achiziţionată, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Colecţia de fluturi a dr. Levente Szekely, medic stomatolog și pasionat lepidopterolog din Săcele, Brașov. Colecţia cuprinde 25060 exemplare și este reprezentativă pentru fauna României şi a Europei (în special Macrolepidoptere).

În 2014 s-a achiziționată, de la d-na Varvara Szabó, Colecția de lepidoptere constituită de soțul acesteia, regretatul inginer chimist şi lepidopterolog amator Iuliu Szabó. Colecție numără 28321 exemplare reprezentând rodul muncii tenace şi pasionate de aproape 40 de ani. Majoritatea exemplarelor provine din colectări realizate pe teritoriul României, dintr-o zonă relativ puţin studiată din punct de vedere lepidopterologic, nord-vestul ţării (judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj şi Bihor). Colecţia conţine şi exemplare capturate în Bulgaria, Grecia, Turcia, Germania şi Elveţia dar şi un număr relativ mic de exemplare aparţinând unor specii răspândite în afara Europei, exemplare obţinute prin schimb sau cumpărate de la burse de insecte organizate la Praga, Viena şi Budapesta.

În 2016 s-a achiziționată cea mai mare parte a colecției de lepidoptere a prof. Mihai Peiu (Iași) ce cuprinde cca. 9.000 de exemplare. Această colecție este importantă prin faptul că oferă informații asupra componenței faunei de lepidoptere din partea centrală și de nord a Moldovei (inclusiv Masivul Rarău-Giumalău) cât și din fosta Insula Ada Kaleh, în prezent acoperită de apele Lacului de acumulare de la Porțile de Fier.