Colecțiile de Moluște

Colecţiile de moluşte numără cca. 230.000 de exemplare colectate din întreaga lume şi păstrate sub formă de cochilii sau conservate în alcool.

Aspect din depozitul colecțiilor de moluște. Foto: George Năzăreanu.

Din 1834, când banul Mihalache Ghica dona primele moluşte Muzeului Naţional de Istorie Naturală și Antichități din București, au trecut 184 de ani. Deși acestea nu se mai păstrează în patrimoniul muzeului, colecţiile de moluște s-au dezvoltat continuu, prin donaţii, schimburi, achiziţii şi prin colectările din teren ale specialiștilor muzeului.

Un melc cu o denumire științifică originală: Architectonica perspectiva, din Pacific, ins. Marchize. Foto: Ionuț Staicu.

Dr. Hilarie Mitrea a donat în 1882 şi 1895 multe specii de vertebrate şi nevertebrate, printre care şi moluşte, colectate în Arhipelagul Indo-Malaez. Tot din acea perioadă datează şi donaţiile prof. W. Kükenthal (1897 şi 1898) şi dr. Jean Cantacuzino (1899). Moluşte foarte bine conservate, colectate de dr. Grigore Antipa, în urmă cu peste 100 de ani, au stârnit până astăzi interesul vizitatorilor. Dintre colecţiile secolului XIX şi începutul secolului XX, acum cu importanţă istorică deosebită, cea mai bogată este cea realizată de Eduard Albert Bielz (1827-1898). O parte din această colecţie se află la Sibiu, acolo unde Bielz a întemeiat o adevărată şcoală de malacologie, şi la Cluj. Colecţia Bielz de la Bucureşti, cu zeci de mii de exemplare din întreaga lume, se află în patrimoniul muzeului încă din 1895.

Conus betulinus, specie indo-pacifică. Foto: Ionuț Staicu.

Pe lângă vaste colecţii de heteroptere, A. L. Montandon a realizat şi colecţii de moluşte, din care astăzi mai există una singură, reprezentată de 1.147 exemplare din 140 de specii palearctice. În 1912 a ajuns la muzeu una dintre colecţiile alcătuite între 1880-1905 de Ion P. Licherdopol, pasionat cercetător şi autor al Faunei malacologice a României.

În ultimii 50 de ani colecţiile de moluşte au sporit simţitor. Printre piesele de mare valoare ştiinţifică se află Neopilina ewingi (Monoplacophora), un relict paleozoic, de numai 12/10 mm, colectat de la mii de metri, din adâncurile Pacificului (Fosa Peru-Chile), de expediţia americană cu nava oceanografică Anton Bruun (1965).

Acad. Mihai Băcescu a contribuit la îmbogățirea colecțiilor de moluște atât prin colectarea directă, participând la numeroase expediții (Mauritania-1971, Tanzania-1973-1974, Djibouti-1977) dar și prin colaborările cu cercetători şi colecţionari din diferite părți ale lumii. Astfel au fost obţinute în 1984 două bivalve şi un gasteropod din izvoarele hidrotermale aflate în Dorsala Galapagos (2600 m adâncime), descrise în ştiinţă între 1979-1984.

Secțiune prin cochilia de Turritella terebra, specie indo-vest-pacifică. Foto: Ionuț Staicu.

După momentul dramatic marcat de cutremurul din 4 martie 1977, corespondenţa şi schimburile de material au reprezentat o cale importantă de refacere şi îmbogăţire a patrimoniului muzeului. Astfel au fost obţinute colecţii de mare valoare de la: Australian Museum din Sydney – Dr. Ian Loch (1977, 1978); Smithsonian Institution – Dr. Clyde Roper (1977); Dr. G. M. Barker – Noua Zeelandă (1977); Prof. Pietro Parenzan – Italia (1973, 1978); Muzeul Naţional din Beijing şi Institutul de Oceanologie, Academia Sinica – Prof. J.Y. Liu (1978, 1979, 1983); Muzeul Naţional din Paris – Dr. B. Salvat şi G. Richard (1978); Michael Mayer – Africa de Sud  (1978, 1979); Olive Peel – Africade Sud  (1980, 1982, 1983), Dr. Giorgio Lazzari – Italia (1984); John Predescu – SUA, etc.

Între 1978-1981 malacologul Dochiţa Lupu a organizat colecția care îi poartă numele, cu specii terestre autohtone. Deplasările în străinătate ale cercetătorilor muzeului, au avut întotdeauna drept rezultat şi sporirea colecţiilor, ca de pildă în 1974, când dr. Modest Guţu a adus mai multe piese interesante din Cuba, sau dr. Ileana Negoescu, din Islanda (1996). Numeroase moluşte din Brazilia, Cuba şi din alte zone ale lumii au fost donate între 1967-1998 de dr. Aurelian Popescu-Gorj. Câteva mii de gasteropode şi bivalve, în special marine, din peste 370 de specii, au fost colectate de cercetătorii M. Guţu, Al. Marinescu, D. Murariu, C. Pârvu, cu ocazia expediţiei organizate de Muzeul Grigore Antipa în Arhipelagul Indonezian (16 Februarie-21 Iunie 1991). Identificarea materialului şi alcătuirea colecţiei au fost realizate de muzeograf Gabriela Andrei.

În 2014 a fost luată în evidență colecția de moluște conservată în alcool – 6.184 exemplare, iar în 2016 colecția de moluște conservate uscat – 15.319 exemplare gasteropode și 1.718 exemplare bivalve, colecții donate de dr. Alexandru Gossu, unul dintre cei mai importanți malacologi ai secolului XX. Exemplarele au fost colectate din diverse zone ale României precum și din: Austria, Bulgaria, Georgia, Grecia, Italia, Olanda, fosta Cehoslovacie, Spania, Suedia, Ucraina. Acestea cuprind toate speciile din România şi multe exemplare-tip.

Expediţiile organizate în colaborare cu Oceanic Club din Constanţa, în Bazinul Mediteranean (2005-2008) au fost fructuoase pentru muzeu.

Dintre achiziţii, puţine la număr în ultimele decenii, cea mai importantă este colecţia de moluşte exotice a prof. Anghelie Bardan.