Colecțiile de ihtiologie

Colecţiile ştiinţifice de ihtiologie (peşti) cuprind cca 20.000 exemplare, majoritatea reprezentând preparate umede. Se remarcă Colecţia Grigore Antipa care este alcătuită din sturioni de talie mare, unele dintre specii dispărute azi din România.

Imagine din depozitul colecțiilor științifice de ihtiologie. Foto George Năzăreanu.

Tot în cadrul acestei colecţii există sturioni exotici precum Pseudoscaphirhynchus kaufmanni, sturion extrem de rar din fluviul Amu-Daria din Asia Centrală, şi Acipenser sinensis din apele Chinei, de asemena rar. Valoros este și exemplarul de Orestias (Lacul Titicaca) şi cel de dipnoi australian Neoceratodus forsteri – toate acestea fiind specii ameninţare cu dispariţia.

Colecţia Mihai Băcescu – denumită în cinstea naturalistului cu preocupari vaste, pasionat cu precădere de oceanologie şi carcinologie, cuprinde mai multe exemplare de peşti abisali din diverse specii, între care holotipul speciei Caulophryne bacescui, al cărei nume de specie dedicat colectorului, este unicat mondial.

Valoarea colecţiilor de peşti ale muzeului este dată și de importanta Colecţie de peşti dulcicoli Bănărescu – Nalbant realizată la Institutul de Biologie al Academiei Române de către acad. Petru Bănărescu şi cercetător Teodor Nalbant, până în anul 1999 şi completată ulterior la muzeu. Aceasta cuprinde peste 10.000 exemplare, conservate în alcool şi formol, colectate din aproape toate râurile României, dar şi exemplare colectate din apele curgătoare ale Asiei şi Americii de Nord. Este o colecţie de referinţă pentru fauna de peşti dulcicoli ai României. Este cea mai mare colecţie ihtiologică din ţară şi, cel puţin pentru familia Cyprinidae, una din cele mai bogate din lume. Ea se remarcă şi prin interesantele endemite româneşti, precum aspretele, Romanichthys valsanicola, specie grav periclitată, în Colecţia Bănărescu-Nalbant existând mai multe exemplare.

Mobilier Compactus în depozitul colecției științifice de ihtiologie. Foto George Năzăreanu.

Mare parte din exemplare sunt grupate în: Colecţia ştiinţifică de peşti fauna României şi Colecţia ştiinţifică de peşti fauna mondială. Din cadrul ultimei colecţii câteva exemplare mai deosebite sunt: Pristiophorus sp., Latimeria chalumnae – înotătoare.