Legislație

  1. LEGEA nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată; http://legislație.just.ro: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45161
  2. ORDINUL nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, cu modificările şi completările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/24401
  3. ORDINUL nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79690
  4. ORDINUL nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81294
  5. ORDINUL nr. 2297 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi colecţiilor publice; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/74307
  6. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
  7. HOTĂRÂREA nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416
  8. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571