Rezultate concursuri angajare

07February2020

Rezultatele finale la concursul organizat de Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

07February2020

Nr. crt. Candidat – cod identificare Funcţia solicitată Compartimentul Punctaj probă scrisă Punctaj interviu Punctaj final concurs Rezultat final concurs 1.   ED 04   Educator muzeal gr. IA Relații…

Află mai multe

Rezultatele finale la concursul organizat de Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

07February2020

Nr. crt.

Candidat – cod identificare

Funcţia solicitată

Compartimentul

Punctaj probă scrisă

Punctaj interviu

Punctaj final

concurs

Rezultat final

concurs

1.

 

ED 04

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

88,8

 

97

 

92,9

 

ADMIS

2.

 

ED 06

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

60

 

97

 

78,5

 

RESPINS

3.

 

ED 12

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

86,4

 

70,6

 

78,5

 

RESPINS

4.

 

ED 13

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

58

 

69,3

 

63,65

 

RESPINS

5.

 

ED 01

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

60,8

 

61,3

 

61,05

 

RESPINS

 

În conformitate cu art. 30 alin (4), din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se consideră ADMIS la concursul pentru ocuparea postului vacant de educator muzeal gr. IA, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post.

 

07.02.2020

Ora 14:30                                                                                                   Secretariat concurs

03February2020

Rezultatele privind susținerea interviului din data de 31.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale,

03February2020

Nr. crt. Candidat – cod identificare Funcţia solicitată Compartimentul Punctaj final interviu Rezultat final interviu 1. ED 01   Educator muzeal gr. IA Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale…

Află mai multe

Rezultatele privind susținerea interviului din data de 31.01.2020, la concursul organizat pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale,

03February2020

Nr. crt.

Candidat – cod identificare

Funcţia solicitată

Compartimentul

Punctaj final interviu

Rezultat final interviu

1.

ED 01

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

61,3

 

ADMIS

2.

ED 12

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

70,6

 

ADMIS

3.

ED 04

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

97

 

ADMIS

4.

ED 06

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

97

 

ADMIS

5.

ED 13

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

69,3

 

ADMIS

Contestaţiile se pot depune până la data de 04.02.2020, ora 16:00.                

03.02.2020  

ora  15:00

                                                                                                                                                                               Secretariat Comisie concurs,

 

Criterii de evaluare

  1. a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; (30 p)
  2. b) capacitatea de analiză şi sinteză; (20 p)
  3. c) motivaţia candidatului; (10 p)
  4. d) comportamentul în situaţiile de criză; (20 p)
  5. e) iniţiativă şi creativitate. (20 p)

28January2020

Rezultate proba scrisa concurs educator muzeal gr. IA

28January2020

  Nr. crt. Candidat – cod identificare Funcţia solicitată Compartimentul Punctaj final probă scrisă Rezultat final probă scrisă 1. ED 01   Educator muzeal gr. IA Relații Publice, Marketing Cultural…

Află mai multe

Rezultate proba scrisa concurs educator muzeal gr. IA

28January2020

 

Nr. crt.

Candidat – cod identificare

Funcţia solicitată

Compartimentul

Punctaj final probă scrisă

Rezultat final probă scrisă

1.

ED 01

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

60,8

 

ADMIS

2.

ED 02

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

45

 

RESPINS

3.

ED 03

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

ABSENT

 

RESPINS

4.

ED 04

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

88,8

 

ADMIS

5.

ED 06

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

60

 

ADMIS

6.

ED 07

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

ABSENT

 

RESPINS

7.

ED 08

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

28

 

RESPINS

8.

ED 09

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

ABSENT

 

RESPINS

9.

ED 12

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

86,4

 

ADMIS

10.

ED 13

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

 

58

 

ADMIS

Subiecte si Barem de corectare

Contestaţiile se pot depune până la data de 29.01.2020, ora 16:00.                

 

Candidații declarați ADMIS se vor prezenta la următoarea etapă a concursului, proba orală (interviul), în data de 31.01.2020, ora 10:00, la sediul instituției din Șos. Kiseleff, nr. 1, Sector 1.

 

 

28.01.2020  

ora 15:30

                                                                                                                                                                               Secretariat Comisie concurs,

10January2020

Rezultatele privind selecția dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale,

10January2020

Nr. crt. Candidat – cod identificare Funcţia solicitată Compartimentul Rezultat selecție dosare Motivul respingerii 1. ED 01 Educator muzeal gr. IA Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale ADMIS –…

Află mai multe

Rezultatele privind selecția dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea postului de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale,

10January2020

Nr. crt.

Candidat – cod identificare

Funcţia solicitată

Compartimentul

Rezultat selecție dosare

Motivul respingerii

1.

ED 01

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

2.

ED 02

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

3.

ED 03

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

4.

ED 04

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

5.

ED 05

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

RESPINS

Nu întrunește cerințele specifice de participare prevăzute la punctul b) vechime în muncă de minim 6 luni. conform anunțului

6.

ED 06

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

7.

ED 07

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

8.

ED 08

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

9.

ED 09

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

10.

ED 10

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

RESPINS

1. Nu întrunește cerințele specifice de participare prevăzute la punctul a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie; conform anunțului. Adeverința de absolvire a studiilor de licență, depusă cu dosarul de înscriere, nu se încadrează la domeniile de licență solicitate, stabilite în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare.

2. Nu întrunește cerințele specifice de participare prevăzute la punctul b) vechime în muncă de minim 6 luni. conform anunțului.

11.

ED 11

 

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

RESPINS

Nu întrunește cerințele specifice de participare prevăzute la punctul a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniile: Biologie, Știința Mediului, Medicină Veterinară, Geologie; conform anunțului. Diploma de licență, depusă cu dosarul de înscriere, nu se încadrează la domeniile de licență solicitate, stabilite în conformitate cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare.

12.

ED 12

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

13.

ED 13

Educator muzeal gr. IA

Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

ADMIS

 

Contestațiile se pot depune la sediul instituției din Șos. Kiseleff, nr.1, în data de 13 ianuarie 2020 până la ora 16:00.

Candidații declarați admiși se vor prezenta la sediul instituției din Șos. Kiseleff, nr. 1, în data de 27 ianuarie 2020 (cu Cartea de Identitate pentru identificare), la proba scrisă care va începe de la ora 10:00.

 

10.01.2020                                                                                                         Secretariat concurs,

Ora 16:00

08October2019

Rezultat final – concurs educator muzeal gr.IA

08October2019

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale Rezultat final – concurs educator…

Află mai multe

Rezultat final – concurs educator muzeal gr.IA

08October2019

Rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de educator muzeal gr. IA (S) din cadrul Biroului Relații Publice, Marketing Cultural și Programe Educaționale

Rezultat final – concurs educator muzeal gr.IA

 

Tot timpul pregatim ceva nou

Vreti sa fiti la curent cu noile expozitii?

Abonati-va la newsletter