Solicitare informații de interes public


FORMULAR INFORMATII DE INTERES PUBLIC

INFO

INFO CONTACT

Persoana responsabilă  în cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală ”Grigore Antipa” pentru aplicarea Legii 544/2001 este:

Frățilă Bogdan Alexandru

 

Telefon:

021.312.88.26 , tasta 6

Adresă:

Șos. Kiseleff nr. 1, sector 1, București, România, Cod postal 011341Formular – tip pentru solicitarea de informații publice | timp de completare: 10 minute

 

Modele de reclamații administrative:

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) | timp de completare: 10 minute.

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) | timp de completare: 10 minute.

 

Taxă pentru serviciul de copiere pe suport de hârtie a documentelor interne conținând informații de interes public, solicitate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare – 1,5 lei/pagină  

 

Informațiile privind modalitatea de plată a sumelor provenite din taxele aferente serviciilor de copiere, care sunt menționate la Art.1, în conformitate cu prevederile art.18 alin.(3) din H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:

  • Beneficiar: Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” (M.N.I.N.G.A.),  cu sediul în Bucureşti, Șos. Kiseleff nr. 1, sector 1, telefon 021 312 88 26, cod fiscal RO29446657
  • Modalitate de plată: virament în contul RO30TREZ701502201X015145 deschis la Trezoreria Sector 1, cu mențiunea – taxa serviciu copiere documente.

Rapoarte anuale

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2022

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2021

Raport evaluare implementare Lege 544 din 2001 pentru anul 2020

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2019

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2018

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2017

Raport evaluare implementare Legii 544 din 2001 pentru anul 2016