Arnold-Lucien Montandon

1852-1922

Născut în Franţa, la Besançon, în familia unui ceasornicar şi inventator. S-a stabilit definitiv în România în 1873, unde va fi mai multi ani administrator al Domeniilor Regale, de la Broşteni şi Sinaia. De numele său sunt legate începuturile cercetării entomologice şi malacologice din sudul şi estul României.

În afară de faună şi floră, Montandon cunoaşte oameni şi locuri pe care le descrie în lucrările sale, rămase nouă astăzi ca un preţios document al vremii. Montandon a studiat în special heteropterele, devenind unul dintre cei mai mari hemipterologi ai Lumii; a descris peste 500 de specii şi subspecii noi , publicând peste 100 de lucrări, în cele mai importante reviste de specialitate.

A fost membru a numeroase societăţi ştiinţifice, iar din 1905, Membru corespondent al Academiei Române (secţia străină). Decorat de Regele Carol I cu Coroana României în grad de cavaler şi cu Steaua României.

Între 1896 – 1907 lucrează ca asistent al Dr. Grigore Antipa, contribuind din plin la organizarea noului Muzeu de Zoologie, astăzi Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa” din Bucureşti.

Marele naturalist autodidact s-a stins la Cernavodă, lăsând în urma sa nu numai opera scrisă, dar şi vaste colecţii de insecte şi moluşte, aflate astăzi atât la Muzeul “Grigore Antipa”, cât şi la Muzeul de Istorie Naturală din Londra.