Motoc Rozalia Magda

Contact:

Adresa institutie – M.N.I.N.G.A.

Tel: (+4 021) 312.88.26 / tasta 6

E-mail: rozalia.motoc@antipa.ro

Curriculum Vitae

Sectia:

Cercetare Patrimoniu

Membru în societăți științifice:

Societatea Română de Biochimie și Biologie Moleculară

Ordinul Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în Sistemul Sanitar din România

 

DOMENII DE INTERES ȘI COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ:

Microscopie electronică de baleiaj (SEM)

 

ARTICOLE PUBLICATE:

CĂRȚI PUBLICATE:

 1. Toma Nicolae, Toma Florina Amalia, Motoc Rozalia, Covaliuc Valentina, Acsinte Titela – Dictionar de Biologie – selectiv, vol. 1. Editura Economica, pp. 395, 2006, ISBN 973-709-216-3.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI

 1. Ligia Gabriela Gheţea, Rozalia Magda Motoc, Carmen Florentina Popescu, Nicolae Barbacar, Daniela Iancu, Carmen Constantinescu, Ligia Elena Bărbării Genetic profiling of nine grapevine cultivars from Romania, based on SSR markers. Romanian Biotechnological Letters, 15, no.1, supplement, pp. 116-124, 2010, ISSN 1224-5984, Impact Factor: 0.05068.
 2. Rozalia Magda Motoc, Ligia Gabriela Gheţea, Carmen Florentina Popescu, Nicolae Barbacar, Gheorghe Savin, Daniela Iancu, Carmen Constantinescu, Ligia Elena Bărbării Genetic variability revealed by sequencing analysis at two microsatellitic loci, in some grapevine cultivars from Romania and Republic of Moldavia. Romanian Biotechnological Letters, 15, no.2, supplement, pp. 120-124, 2010, ISSN 1224-5984, Impact Factor: 0.05068.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ISI

 1. Gheţea Ligia Gabriela, Niculescu Ana Maria, Motoc Rozalia, Mihăescu Grigore, Duma Virgil Florin, Manu Dorel Augustin, Gavrilă Lucian – Comparative study of primary and secondary tumors from pacients with laryngeal and oropharyngeal cancer, using optical and electron microscopy. Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care. Edited by Popp, Jürgen; Drexler, Wolfgang; Tuchin, Valery V.; Matthews, Dennis L. Proceedings of the SPIE, Volume 6991, pp. 699127-1 – 699127-8, 2008, ISSN 1605-7422.
 2. Gheţea Ligia Gabriela, Motoc Rozalia, Niculescu Ana Maria, Liţescu Simona Carmen, Duma Virgil Florin, Popescu Carmen Florentina – Genetic characterization of some Romanian grapevine varieties. Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care. Edited by Popp, Jürgen; Drexler, Wolfgang; Tuchin, Valery V.; Matthews, Dennis L. Proceedings of the SPIE, Volume 6991, pp. 699128-1 – 699128-8, 2008, ISSN 1605-7422.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE INDEXATE ÎN BAZE DE DATE INTERNAȚIONALE

 1. Corol Delia-Irina, Dorobanțu I.I., Toma N., Niţu Rozalia Diversity of biological functions of carotenoids. Romanian Biotechnological Letters, vol. 8, nr. 1, pp. 1067-1074, 2003.
 2. Gheţea Ligia, Toma Nicolae, Ionescu Mircea Dan, Niţu RozaliaSome structural and ultrastructural particularities of the tumoral cells from the galls induced by the root-knot nematode Meloidogyne incognita. Proceedings of the Romanian Academy, series B, vol. 4, no. 3, Editura Academiei Române, pp. 143-148, 2003.
 3. Gheţea L.G., Niculescu A.-M., Motoc R.M., Mihăescu Gr., Diaconu C. – Effects of some natural extracts, on the apoptotic process, in rat tumoral cells, assessed by flow cytometry. Bulletin UASVM Veterinary Medicine Cluj-Napoca, 65(1), pp. 395-400, 2008, pISSN 1843-5270; eISSN 1843-5378.

Studii publicate În volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN)

 1. Motoc Rozalia Magda, Niculescu Ana-Maria, Barbacar Nicolae, Popescu Florentina Carmen, Toma Nicolae and Gheţea Gabriela Ligia – Genetic characterization of some Romanian grapevine cultivars, based on microsatellitic loci. Probleme actuale ale Geneticii, Fiziologiei şi Ameliorării plantelor, Chișinău, 2008, pp. 137-142. ISBN 978-9975-78-667-6.

Articole publicate În reviste de specialitate de circulaţie naţională, FĂRĂ COTAŢIE

 1. Niţu Rozalia, Toma N., Corol Delia-Irina – Radicali liberi în sisteme biologice; efectele lor citogenetice. Progrese în Biotehnologie, vol. 2, Editura Ars Docendi, București, pp. 17-25, 2002, ISBN 973-8118-69-7; 973-558-030-6.
 2. Motoc Rozalia Magda, Toma Nicolae, Gheţea Ligia Gabriela, Niculescu Ana-Maria – Efectele iradierii gamma asupra organizării ultrastructurale a celulelor din diverse tipuri de țesuturi ale plantelor de Arabidopsis thaliana. Analele Grădinii Botanice Macea a Universității de Vest “Vasile Goldiş”, Arad, nr. 1, pp. 141-160, 2007.
 3. Voicu Diana, Toma N., Motoc Rozalia Magda In vitro thallus culture of Pseudoevernia furfuracea (L.) Zopf. Analele Grădinii Botanice Macea a Universității de Vest “Vasile Goldiș”, Arad, nr. 1, pp. 172-179, 2007.