Despre Nevertebrate

Nevertebratele sunt cele mai numeroase și cele mai diverse dintre reprezentanții regnului animal. Au fost descrise circa 1,25 milioane de specii, dar se estimează că ar putea fi cu mult mai multe – după unii autori circa 5 milioane, după alții până la 30!

Exemplarele de nevertebrate din colecțiile Muzeului provin atât din fauna României cât şi din cea a Globului. Principalele căi de alcătuire a acestor colecţii au fost la început achiziţiile şi donaţiile, iar în ultimii 50-60 de ani au fost îmbogăţite cu exemplare colectate din țară și străinătate de către specialişti ai muzeului.