Dr. Gregoriu Ştefănescu

1836–1911

Între anii 1858 – 1862 a studiat la Universitatea Sorbona din Paris, având ca îndrumători profesori iluştri ai Facultării de Ştiinţe. Revenit în ţară, a fost pentru scurt timp profesor la prestigioasele licee bucureştene Matei Basarab şi Colegiul Sf. Sava.

Din 1864 a fost profesor de geologie şi mineralogie la Universitatea Bucureşti fiind în acelaşi an numit şi director al Muzeului de Istorie Naturală, adăpostit la acea dată în clădirea Universităţii.

Gregoriu Ştefănescu este descoperitorul scheletului de Deinotherium gigantissimum, cea mai valoroasă piesă a muzeului, expusă în prezent în sala centrală.

In anul 1882 a înfiinţat Biroul Geologic pe care l-a şi condus. În calitate de conducător al Biroului Geologic, Gregoriu Ştefănescu a avut iniţiativa realizării primei hărţi geologice a României.

Pentru meritele sale deosebite a fost ales membru al Academiei Române.