Phthiraptera revision

Obiective

Acest proiect are următoarele cinci obiective:

Obiectivul nr. 1. Redescrierea morfologică completă a speciilor deja cunoscute și considerate valide in prezent.

Redescrierea morfologică completă și detaliată a speciilor de Penenirmus și Philopterus cunoscute pană in prezent ca fiind parazite pe unii reprezentanți ai familiei Sylviidae, se va face in primul rand prin examinarea exemplarelor tip ale fiecărei specii, dar și prin colectarea unor exemplare aparținand acestor două genuri de pe gazdele tip ale fiecărei specii cunoscute.

Rezultate preconizate: Descrieri morfologice complete și detaliate, insoțite de desene științifice, pentru toate cele 14 specii Penenirmus și Philopterus cunoscute pană in prezent de pe Sylviidae. De asemenea, pe baza materialului colectat va fi imbogățită colecția de malofage a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Obiectivul nr. 2. Descrierea unor specii noi pentru știință pe baza materialului colectat de pe gazde noi din cadrul familiei Sylviidae.

In descrierea acestor specii noi mă bazez atat pe materialul colectat recent cat și pe materialul ce urmează a fi colectat in primele 18 luni ale proiectului, de pe specii de Sylviidae de pe care nu au mai fost semnalate cele două genuri de malofage.

Rezultate preconizate: Specii noi descrise din cadrul genurilor Penenirmus și Philopterus și/sau semnalări pe gazde noi a speciilor deja cunoscute din cadrul acestor două genuri (asocieri noi gazdă-parazit). De asemenea, pe baza materialului colectat si determinat ca specii noi, va fi imbogățită colecția de exemplare tip a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Obiectivul nr. 3. Stabilirea statutului taxonomic al tuturor speciilor cercetate, pe baza caracterelor morfologice.

Pentru realizarea acestui obiectiv vom analiza comparativ, pentru toate speciile cercetate, acele caractere morfologice și biometrice cu valoare taxonomică pentru genurile Penenirmus și Philopterus.
Prin analiza comparativă a tuturor acestor caractere se vor stabili diferențele și asemănările dintre speciile cercetate putandu-le astfel valida sau invalida prin trecerea denumirii lor in sinonimie. Pe parcursul acestui proces de analiză se va ține cont și de posibilitatea ca unele caractere să prezinte o variabilitate intraspecifică pronunțată. Aceste caractere cu o astfel de variabilitate vor fi depistate prin examinarea a cat mai multe exemplare din fiecare specie in parte.

Rezultate preconizate: Clarificarea statutului taxonomic (validare sau sinonimizare) pentru toate speciile de Penenirmus și Philopterus descrise pană in prezent de pe Sylviidae.

Obiectivul nr. 4. Evaluarea diferențelor genetice dintre speciile cercetate pe baza unor secvențe de ADN mitocondrial reprezentat de gena pentru citocrom oxidaza I (COI).

Prin realizarea acestui obiectiv se doreste a se certifica și din punct de vedere genetic validitatea speciilor cercetate și descrise.

Rezultate preconizate: Secvențe de ADN mitocondrial pentru speciile la care vom avea material proaspăt colectat. Cuantificarea gradelor de asemănare și/sau deosebire dintre speciile examinate folosind metodele de biologie moleculară. De asemenea, pe baza ADN-ului mitocondrial extras și amplificat, va fi imbogățită colecția de probe de ADN a Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”.

Obiectivul nr. 5. Realizarea unei chei de determinare pentru speciile fiecăruia dintre cele două genuri cercetate.

Selectand doar acele caractere morfologice și biometrice care diferențiază semnificativ speciile intre ele, va fi realizată cate o cheie dihotomică de identificare a acestora pentru fiecare dintre cele două genuri in parte.

Rezultate preconizate: Două chei dihotomice de identificare a speciilor (una pentru speciile genului Penenirmus de pe reprezentanții familiei Sylviidae, si alta pentru speciile genului Philopterus de pe reprezentanții aceleiași familii de gazde).

Galerie imagini

CONTRIBUITORI

Dr. Costică Adam

Director de proiect