DNA-Bris

Etape și activități

ETAPA 1 2009

 1. Alcatuirea pe baza literaturii de specialitate a unui raport complex, la nivel national care sa cuprinda grupele taxonomice majore de specii invazive din Fauna Romaniei
 1. Consultarea literaturii de specialitate
 2. Alcatuirea unei liste pilot cu speciile invazive semnalate in Fauna Romaniei
 3. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta

ETAPA 2 2009 – prima parte*

 1. Inventarierea si colectarea speciilor invazive continentale din fauna Romaniei
 1. Deplasari in teren in vederea colectarii speciilor invazive continentale
 2. Determinarea in laborator a speciilor colectate
 3. Accesarea colectiilor stiintifice din tara pentru studierea unor specii invazive semnalate in Romania si neregasite pe teren in cadrul prezentului proiect
 4. Completarea unei fise pentru fiecare specie invaziva identificata
 5. Diseminarea rezultatelor
 6. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta

ETAPA 2 2010 – partea a IIa

 1. Inventarierea si colectarea speciilor invazive continentale din fauna Romaniei
 1. Deplasari in teren in vederea colectarii speciilor invazive continentale
 2. Determinarea in laborator a speciilor colectate
 3. Accesarea colectiilor stiintifice din tara pentru studierea unor specii invazive semnalate in Romania si neregasite pe teren in cadrul prezentului proiect
 4. Completarea unei fise pentru fiecare specie invaziva identificata
 5. Diseminarea rezultatelor
 6. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta

ETAPA 3 2010

 1. Indentificarea si colectarea speciilor marine invazive
 1. Deplasari in teren in vederea colectarii speciilor invazive continentale
 2. Determinarea in laborator a speciilor colectate
 3. Accesarea colectiilor stiintifice din tara pentru studierea unor specii invazive semnalate in Romania si neregasite pe teren in cadrul prezentului proiect
 4. Completarea unei fise pentru fiecare specie invaziva identificata
 5. Diseminarea rezultatelor
 6. Raportarea rezultatelor catre Autoritatea Contractanta

ETAPA 4 2010

 1. DNA barcoding la speciile invazive continentale din fauna Romaniei
 1. Alegerea exemplarelor martor in vederea obtinerii secventelor de ADN barcode
 2. Implementarea protocoalelor standard ale tehnicii ADN barcoding
 3. Aplicarea tehnicii ADN barcoding in studiul speciilor invazive continentale
 4. Introducerea secventelor obtinute in baze de date internationale
 5. Raportarea rezultatelor catre autoritatea contractanta

ETAPA 5 2011

 1. DNA barcoding la speciile invazive marine din fauna Romaniei 
 1. Alegerea exemplarelor martor in vederea obtinerii secventelor de ADN barcode
 2. Implementarea protocoalelor standard ale tehnicii ADN barcoding
 3. Aplicarea tehnicii ADN barcoding in studiul speciilor invazive continentale
 4. Introducerea secventelor obtinute in baze de date internationale
 5. Raportarea rezultatelor catre autoritatea contractanta

ETAPA  6 2011

 1. 6.Realizarea unui portal web complex care sa reuneasca datele de faunistica si datele de biologie moleculara cu privire la speciile invazive din fauna Romaniei
  1. Proiectarea unei pagini web pentru fiecare specie invaziva
  2. Completarea portalului Web cu bibliografie completa in cazul speciilor invazive semnalate pe teritoriul Romaniei
  3. Diseminarea rezultatelelor
  4. Rapotarea finala a rezultatelor

* din lipsa de fonduri la bugetul de stat, proiectul a fost finantat partial in 2009 si etapa a fost impartita in 2  subetape una pentru 2009 si cea a doua in 2010.

CONTRIBUITORI

Dr. Dumitru MURARIU

Director de proiect

Dr. Oana Paula POPA

Responsabil de proiect

Elena CURSARU

Responsabil economic

Dr. Octavian POPESCU

Responsabil proiect

Conf. Dr. Marius SKOLKA

Responsabil Proiect