Racul de ponoare

Rezultate

Lucrari stiintifice elaborate

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate fara cotatie ISI

Anul 2009

Parvulescu L., Petrescu I. (2010): The distribution of stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) (Decapoda: Astacidae) in the south-west Romanian mountain and sub-mountain area. Travaux du Museum National dHistoire Naturelle Grigore Antipa, 53, in press

Anul 2010

Parvulescu L. (2010): Comparative biometric study of crayfish populations in the Anina Mountains (SW Romania) hydrographic basinsStudia Universitatis Babeş Bolyai, seria Biologia 55 (1): 3-15

Parvulescu L. (2010): Crayfish field guide of Romania. Editura Bioflux, Cluj-Napoca, 28 pp (ISBN 978-606-8191-08-9)

Lucrari stiintifice publicate in reviste de specialitate cotate ISI

Anul 2010

Parvulescu L., Hamchevici C, – The relation between water quality and the distribution of Gammarus balcanicus Schaferna 1922 (Amphipoda: Gammaridae) in the Anina MountainsCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 5 (2): 161-168. IF. 0.606

  1. Parvulescu,O. Pacioglu, C. Hamchevici- The assessment of the habitat and water quality requirements of the stone crayfish (Austropotamobius torrentium) and noble crayfish (Astacus astacus) species in the rivers from the Anina Mountains (SW Romania). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, in press. IF. 0.530

Iorgu E.-I., O. P. Popa, A.-M. Petrescu, L. O. Popa  Cross amplification of microsatellite loci in the endangered stone-crayfish Austropotamobius torrentium (Crustacea: Decapoda). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems

  1. 0.530.Lucrare aflata sub evaluare

Gradul de implicare al tinerilor cercetatori

Lucian Parvulescu

Activitati sustinute in cadrul proiectului:

– Documentare sustinuta in problematica decapodelor din fauna Romaniei

– Colectarea de material biologic, determinarea acestuia.

– Prelevarea parametrilor fizico chimici si ecologici din habitatele analizate

– Participa activ la elaborarea de lucrari publicabile in reviste cotate international.

Oana Paula Popa

Activitati sustinute in cadrul proiectului:

– Colectarea de material biologic, includerea sa in colectiile Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa

– Extractie de ADN, constituirea colectiei de ADN

– Genotipare, secventierea enelor de interes si analiza rezultatelor obtinute

Elena Iulia Iorgu

Activitati sustinute in cadrul proiectului:

– Colectarea de material biologic, includerea sa in colectiile Muzeului National de Istorie Naturala Grigore Antipa

– Extractie de ADN, constituirea colectiei de ADN

– Genotipare, secventierea enelor de interes si analiza rezultatelor obtinute

Galerie imagini

CONTRIBUITORI

Iorgu PETRESCU

Director de proiect

Luis-Ovidiu POPA

Membru echipa

Milca PETROVICI

Membru echipa

Oana-Paula POPA

Membru echipa

Elena Iulia PISICA

Membru echipa

Lucian PARVULESCU

Membru echipa